آشنایی با گرامر و لهجه آمریکاییAmerican Accent Training: Grammar

آشنايي با گرامر و لهجه آمریکاییAmerican Accent Training: Grammar

آشنایی با گرامر و لهجه آمریکاییAmerican Accent Training: Grammar را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

آشنایی با گرامر و لهجه آمریکاییAmerican Accent Training: Grammar

آشنایی با گرامر و لهجه ها راه نوینی برای یادگیری زبان انگلیسی است. این کتاب شامل دستور زبان، لهجه، تلفظ، درک مطلب، واژگان، خواندن، نوشتن، تلفظ، نقطه گذاری و همچنین دارا بودن تمرین برای میزان سطح یادگیری مطالب از ویژگی های کتاب حاضر است.
این کتاب جزییات دستور زبان انگلیسی را به دانش آموزان آموزش می دهد و در این مسیر آموزشی بر روی گفتار و تلفظ صحیح تاکید ویژه ای دارد. سی دی های صوتی همه دیکته مکالمات را برای همه  فصل های کتاب را در خود جای داده است. دانش آموزان با نوشتن آنچه می شنوند تمرین برای یادگیری را شروع می کنند و سپس با متن آمده در کتاب تطبیق می دهند در این مسیر دانش آموزان مبانی گرامر زبان انگلیسی را که با زمان حال ساده افعال to be شروع می شوند را یاد می گیرند و سپس به فراگیری سایر زمان های انگلیسی و سایر بخش های گفتاری در بخش های بعدی کتاب ادامه می دهند و در نهایت دانش آموزان انگلیسی یاد می گیرند که چگونه از لغات انگلیسی استفاده کنند و چگونه آنها را درست در قالب جملات دستوری صحیح تلفظ و بیان کنند.

American Accent Training: Grammar

This book and audio compact disc program instructs students of English as a second language in the elements of grammar, presenting a grammar review that emphasizes speech and correct pronunciation. The compact discs include spoken dictations for each of the book’s ten chapters. Students start by writing out what they hear, and then comparing what they have written with the book’s printed version. In the process, they begin learning the elements of grammar, staring with the simple present tense of the verb “to be” and progressing to all other tenses and parts of speech.

Students gradually learn how to use English words and pronounce them properly in grammatically correct sentences. Following each chapter’s introductory sentence, they are given a brief story. A short test at the end of each chapter helps them determine their learning progress. The dictations start out quite simple and become progressively more difficult from one chapter to the next. The book is filled with charts and illustrations to facilitate students’ learning progress

محتویات

  • خرید آنلاین کتاب آشنایی با گرامر و لهجه آمریکایی American Accent Training: Grammar

15 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *