آموزش انگلیسی محاوره ای Understanding Spoken English 1

آموزش انگلیسی محاوره ای Understanding Spoken English 1  را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

آموزش انگلیسی محاوره ای Understanding Spoken English 1

مجموعه Understanding Spoken English 1 یک منبع عالی برای تدریس زبان انگلیسی با هدف درک انگلیسی محاوره ای و با تمرکز بر انگلیسی روزمره در موقعیت های مختلف زندگی و کاری می باشد. در این مجموعه همچنین زبان آموزان معانی بسیاری از اصطلاحات رایج انگلیسی را فراگرفته و اطلاعات ارزشمندی در زمینه آداب و روسوم انگلیسی زبانان را دریافت میکنند. کتاب و سی دی صوتی این مجموعه (بریتیش) را می توانید از کاردوآنلاین دریافت نمایید.

Understanding Spoken English 1

Description: The ‘Understanding Spoken English – a focus on everyday language in context’ series is an excellent English teaching resource designed to help students of English understand spoken language as it is encountered in everyday business and social situations in English speaking environments around the world. In addition to helping students to discover the meaning of many widely used everyday expressions, this English teaching resource provides valuable information about the social and business conventions of spoken English such as, changing the topic of conversation, agreeing and disagreeing politely, checking meaning, giving feedback and making ‘small talk’. Features of English pronunciation are also examined within the context of complete conversations. The accompanying audio recordings present speakers with a variety of English accents from around the world, including North America, Australia and South Africa, as well a variety of British English accents. Information about the notable differences in pronunciation between different varieties of spoken English is provided. This English teaching resource material is recommended for individual study (as answers to all exercises are included), or as a supplementary class text to provide valuable listening practice and analysis of English as it is spoken around the world. The material will also assist students with learning English grammar.

محتویات

  • خرید آنلاین آموزش انگلیسی محاوره ای Understanding Spoken English 1

7 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *