آموزش انگلیسی نوجوانان In Touch 3

In Touch 3

مجموعه ی آموزش انگلیسی نوجوانان In Touch 3 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

آموزش انگلیسی نوجوانان In Touch 3

مجموعه ی آموزش انگلیسی نوجوانان In Touch یک مجموعه ی سه سطحی آموزش زبان انگلیسی است که به طور خاص برای زبان آموزان نوجوان طراحی شده است. این مجموعه ی آموزشی با استفاده از داستان های جذاب، کارتون های خنده دار و عکس هایی از مجلات خاص سطح زبان آموز را از Senior A به Senior C می رساند. مجموعه ی آموزش انگلیسی نوجوانان In Touch یک مجموعه ی آموزش زبان جذاب است که زبان انگلیسی را با در نظر داشتن شرایط واقعی زندگی روزمره، داستان های متنوع و حتی یک کلاب برای آموزش زبان انگلیسی به شما آموزش می دهد.

هر سه سطح این مجموعه بر روی سایت کاردوآنلاین منتشر شده است. علاوه بر این، به روز رسانی هایی که برای این مجموعه انجام می شود به صورت اخبار بر روی سایت منتشر خواهد شد.

In Touch 3

In Touch is a unique, three-level course specially written with the needs and interests of young learners in Greece in mind. It takes students from Senior A to Senior C level through exciting stories, humorous cartoons, lively magazine features and the lives and adventures of young children
A truly motivating learning environment
Language is taught systematically in entertaining contexts: real life situations, stories in different genres, a club for English learners and cartoons
Songs, chants, projects and games involve the student and make learning fun
Effective language learning

In Touch is organised around a clear structural syllabus with grammar reference in each unit.
Clear lesson objectives and transparent unit structure make the course easy to teach and follow.
Skills Special units develop reading, writing, listening and speaking; there is extensive guidance for speaking and writing and practise in all four skills throughout the book.
Revision units with vocabulary, word order, grammar and Use your English sections encourage students to think about the language they have learnt.
Achievable, realistic tasks, and lesson clarity build learners’ confidence.

محتویات

  • خرید آنلاین آموزش انگلیسی نوجوانان In Touch 3
    • فایل PDF کتاب دانش آموز
    • فایل PDF کتاب تست
    • فایل PDF کتاب معلم
    • فایل های صوتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *