آموزش مکاتبات تجاریCommercial Correspondence, New Edition

آموزش مکاتبات تجاریCommercial Correspondence, New Edition

آموزش مکاتبات تجاریCommercial Correspondence, New Edition را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

آموزش مکاتبات تجاریCommercial Correspondence, New Edition

شما می دانید چه می خواهید بگوببد اما نمی دانید چطور و این کتاب جواب این سوال شما را می دهد. مدیریت مکاتبات برای استعلامات، اموربانکی، کارهای مربوط به بیمه، پرسنل و مکاتبات عمومی. کتاب حاضر راهنمای مرجع نگارش مکاتبات تجاری است. در این کتاب همه اطلاعات و نمونه برای نوشتن مکاتبات تجاری به منظور تحصیل یا کار موجود است. سطح این کتاب از متوسط به پیشرفته است.

Commercial Correspondence, New Edition

The essential reference guide to writing effective correspondence

Handbook | Workbook

You know what you want to say — but how to do you say it? This book has the answer. Handbook of Commercial Correspondence shows you how to handle enquiries, payments, banking, insurance, personnel, and social correspondence. It improves your written style by explaining the language of business correspondence. It saves you time — find what you need to know immediately

Essential practice in the skills of writing business letters in English. All the information and examples you need for writing business correspondence for study purposes or for work. A practical approach that’s ideal for class, the office, or at home.

محتویات

  • دانلود رایگان کتاب آموزش مکاتبات تجاری به همراه کتاب تمرین  Commercial Correspondence

[download color=”green” link=”http://parsaspace.com/files/3938014884/?c=931″]Download From Parsaspace[/download]

[download color=”blue” link=”http://www.mediafire.com/?g37leyw0s06kaw9″]Download From Mediafire[/download]

17 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *