افزایش دایره واژگان انگلیسی با Vocabulary:English in Context

افزایش دایره واژگان انگلیسی با Vocabulary:English in Context را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

افزایش دایره واژگان انگلیسی با Vocabulary:English in Context

افزایش دایره واژگان انگلیسی نه به این مفهوم است که تعداد بی شماری لغت دشوار را حفظ کنیم و نه اینکه ساعت ها وقت را برای مطالعه دیکشنری صرف کنیم. فعالیت های روزانه، فرصت های ناب را برای توسعه دانش واژگان در اختیار ما میگذارد. مطالعه این کتاب دسترسی شما را به صدها لغت جالب و جدید فراهم میسازد. با مطالعه هر درس سعی کنید که تا حد امکان از این لغات جدید در گفتار و نوشتار روزانه خود استفاده کنید. تمرین رمز تقویت دانش لغات شماست و آن را تضمین میکند و به یاد داشته باشید که بهترین کلمه برای استفاده لزوما نباید طولانی و یا فانتزی باشد بلکه بهترین کلمه، کلمه ایست که به بهترین نحو مقصود و منظور شما را به مخاطب انتقال دهد. کتاب دانش آموز و کتاب معلم Vocabulary:English in Context را می توانید در این پست دریافت کنید.

Vocabulary (English in Context) SB + TB

Building a good vocabulary doesn’t mean memorizing long lists of difficult words. It doesn’t mean spending long hours reading a dictionary, either. Your everyday activities present plenty of opportunities to increase your word power. The instruction in this book will give you access to hundreds of new and interesting words. As you complete each lesson, try to integrate as many words as you can into your speech and writing. While no amount of practice can promise perfection, practice does guarantee improvement! And remember that the best word to use is not necessarily long or fancy; it’s the one that conveys the exact meaning you intend.

محتویات

  • خرید آنلاین یادگیری لغات انگلیسی با Vocabulary:English in Context

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *