انگلیسی برای حمل و نقل هوایی Career Paths Civil Aviation

Career Paths Civil Aviation

انگلیسی برای حمل و نقل هوایی Career Paths Civil Aviation را در این قمست از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان عزیز تقدیم می کنیم.

انگلیسی برای حمل و نقل هوایی Career Paths Civil Aviation

کتاب انگلیسی برای حمل و نقل هوایی Career Paths Civil Aviation یکی دیگر از مجموعه های آموزش زبان انگلیسی برای صنعت های مختلف است که از سمت انتشارات Career Paths منتشر شده است. پیش از این مجموعه های متنوعی از این سری بر روی سایت کاردوآنلاین منتشر شده است. مجموعه ی آموزش زبان انگلیسی برای حمل و نقل هوایی Career Paths Civil Aviation برای زبان آموزانی در نظر گرفته شده است که در حوزه ی حمل و نقل هوایی فعالیت دارند. می توانید در این قسمت از سایت کاردوآنلاین این مجموعه را دانلود کنید.

Career Paths Civil Aviation

“Career Paths: Civil Aviation is a new educational resource for aviation professionals who want to improve their English communication in a work environment. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing. Career Paths: Civil Aviation addresses topics including parts of an aircraft, takeoff procedures, en route events, landing procedures and flight hazards. The series is organized into three levels of difficulty and offers a minimum of 400 vocabulary terms and phrases. Every unit includes a test of reading comprehension, vocabulary.

 

محتویات

  • خرید دانلودی فایل PDF کتاب انگلیسی برای حمل و نقل هوایی Career Paths Civil Aviation

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *