تاریخ مصور مصر باستان وخاورنزدیک Ancient Egypt and the Near East An Illustrated History

Ancient Egypt and the Near East An Illustrated History

تاریخ مصور مصر باستان و خاور نزدیک Ancient Egypt and the Near East An Illustrated History را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

تاریخ مصور مصر باستان و خاور نزدیک Ancient Egypt and the Near East An Illustrated History

بسیاری از کتب تاریخ هنر، به هنگام پرداختن به هنر تمدن های کهن، یا تمدن بین النهرین را اولین مبحث قرار می دهند و یا تمدن مصر را. البته قدمت تمدن بین النهرین در قیاس با تمدن های دیگر بیشتر است لیکن تمدن بین النهرین همواره محل تاخت و تاز اقوام مختلف بوده و تاریخی آشفته دارد. همین آشفتگی در تنوع و تغییرات مدام در جلوه های هنری آن تمدن دیده می شود، و لذا در آثار هنری باقی مانده از تمدن بین النهرین، همان گونه که دیدیم به رغم زیبایی و قدرت، نمی توان به دنبال یک منشا و یک منبع الهام و حتی یک شیوه ی بادوام بود. تمدن بین النهرین به رغم سرگذشت پر نشیب و فراز خود در آثار هنری شکل گرفته در تمدن های دیگر تاثیراتی مهم گذاشته است. حتی در ابتدایی ترین تجلیات هنر مصر می توان آثاری از این تاثیر مشاهده کرد، اما این تاثیرات، به همان ادوار ابتدایی محدود می شود . هنر مصر در این زمینه سرنوشتی کاملا متفاوت و متضاد با سیر تاریخی بین النهرین دارد.

Ancient Egypt and the Near East: An Illustrated History

The world of ancient Egypt brought significant achievements and changes to the world and even today there is so much to be learned from this great early civilization. The pharaohs as well as great kings like Hammurabi and Nebuchadnezzar are all part of the time period covered by this book. The book includes detailed chapters on each of the key peoples who played a role in ancient Egypt. For example, the Sumerians (5000-2004 BC) were one of the world’s first major civilizations and developed a form of writing called cuneiform. There were also the seafaring Phoenician traders and the Hittite warriors as well as the Babylonians, the Assyrians, the Israelites and the Persians.

Maps of the various kingdoms are included as well as photos and illustrations of some of the great works of art from the time period. The book ties in modern-day British archaeologists such as Leonard Woolley, who excavated the Assyrian sites of Nineveh and who discovered Sumerian writing on clay tablets, and Austen Henry Layard, who excavated Nimrud. Comprehensive and filled with photos and illustrations, this book would be a great way for a student interested in history to begin a study of Egypt. There is a two-page glossary in the book’s appendix. Lynn O’Connell.

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب Ancient Egypt and the Near East An Illustrated Histor

download button

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *