تاریخ مصور یونان باستان Ancient Greece An Illustrated History

Ancient Greece An Illustrated History

تاریخ مصور یونان باستان Ancient Greece An Illustrated History را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

تاریخ مصور یونان باستان Ancient Greece An Illustrated History

هنگامیکه به ملاحظه تمدن شگفت آور و هیجان انگیز یونان باستان می پردازیم، پیشرفت های عظیم، و رویداد های فرهنگی فراوان و بس با اهمیتی را در می یابیم. تمدن یونان قدیمی ترین تمدن غرب و بانی مدنیتهای مختلف در اقصی نقاط گیتی بعد از تمدن بین النهری و مصر  محسوب میگردد، چون موقعیت خوب جغرافیایی شبه جزیره یونان باستان، به خصوص شکسته گی های ساحلی آن و ارتباطات آن با کشور های افریقا، آسیا و اروپا زمینه رشد خوبی را در عرصه تمدن فراهم ساخت، از جانب دیگر مبرهن است که، در یونان باستان اکثر علوم و فنون متداوله بشر از قبیل فلسفه، منطق، ریاضیات، علوم طبیعی و بشری، هنر و ادبیات بویژه هنر تمثیل( کمیدی و تراژیدی )، سیاست و اقتصاد شکل گرفته و بالوسیله نوابغ، دانشمندان فلاسفه ادبا، ریاضیدانان وادبا به شد و بالنده گی رسیده است. چون یونانی ها قادر بودند، با اهمیت ترین نظری را در وجود خود بپرورانند و به میراث بگذارند، آنهم حقوق فردی بود. و به این باور بودند، که نیاز ها وتمایلات فرد مهم است. یعنی فرد حق دارد، سرنوشت خود را تعیین کند، از این دیدگاه مفهوم دموکراسی، حکومت مردم بر مردم شکل گرفت. بیان فردی خلاقانه شگوفا شد. و به دست آورد های بزرگی در عرصه هنر، ادبیات، علوم، ریاضیات و فلسفه انجامید. این یک حقیقت است که یونان به عنوان مهد تمدن غرب زمین و زاد بوم دموکراسی، فلسفه ی غرب، بازی های المپیک، علوم سیاسی، ریاضیات، نمایشنامه نویسی( شامل هردونوع کمدی و تراژدی ) قابل وصف و توجه است.

Ancient Greece: An Illustrated History

From Bronze-Age Greece in 6500 BC to the end of the Ancient Greek era in 250 BC, this book offers an in-depth look at ancient Greece including its wars and expansion, artwork and sculptures, and the great contributions the empire made to literature and science. Archaeological digs and other scientific data provide the basis for the information presented throughout the fifteen chapters. Students with some background in Greek history are likely to enjoy the details in the book about Troy, the city-states of Sparta and Athens, the Persian War, and the conquests of Alexander the Great.

There are also chapters discussing Greek religion as well as the birth of drama. The lives and ideas of Pericles, Socrates, Aristotle, Plato, and Pythagoras are also covered in this book. Beautiful art of the time is featured including the palace of Minos, the treasury of Atreus (Mycenae), and the palaces at Phaistos. Insets describe particular topics and/or events including the volcanic eruption at Santorini, human sacrifice, and the role of women. The appendices include a glossary and a listing of major historical figures.

محتویات

  • خرید آنلاین فایل PDF کتاب Ancient Greece An Illustrated History

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *