تسلط بر لغات کلیدی آزمون ACT با ACT Word Games

تسلط بر لغات کلیدی آزمون ACT با ACT Word Games را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

تسلط بر لغات کلیدی آزمون ACT با ACT Word Games

ACT هم نظیر SAT  یکی از امتحانات استاندارد برای ورود به دانشگاه در آمریکا است. بیشتر در قسمت‌های میانی آمریکا و شمالی آمریکا استفاده می‌شود و SAT در قسمت‌های کناره‌ای در جنوب آمریکا استفاده می‌شود.

ACT Word Games

The ideal resource for students looking to make ACT studying fun. By completing a series of challenging word games, students can brush up on their vocabulary skills to prepare for the exam’s English and Reading sections. ACT Word Games features over 500 words and a variety of vocabulary-building activities: –crossword puzzles –anagrams –cryptograms –word scrambles –matching-column exercises –hidden meaning puzzles Students also get access to additional and ACT practice games online.7485/

محتویات

  • دانلود رایگان تسلط بر لغات کلیدی آزمون ACT با ACT Word Games

download button

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *