دانلود مجموعه کتابهای Reading Comprehension Skills & Strategies

Reading Comprehension Skills & Strategies

دانلود مجموعه کتاب های Reading Comprehension Skills & Strategies را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

دانلود مجموعه کتاب های Reading Comprehension Skills & Strategies

این سری کتاب که شامل 8 سطح می باشد به تقویت مهارت خواندن انگلیسی Reading، درک مطلب انگلیسی Reading Comprehension بر اساس مهارت ها و تکنیک های موثر خواندن و درک مطلب انگلیسی پرداخته است.

این مجموعه کامل براساس اخرین تحقیقات و نظریات در مورد تدریس مهارت خواندن و درک مطلب خواندن در زبان انگلیسی تدوین شده اند و تنها شامل مهارت های سنتی و قدیمی مهارت خواندن و درک مطلب نیست بلکه تکنیک هایی را هم که بر مبنای دانش قبلی زبان آموز، تجربیات، نظریات دقیق و ارزیابی بوده و او را قادر می سازد که دانسته های خود را در همه شرایط خواندن به کار برده و به فهم بهتر مطالب منجرشود را تقویت می بخشد. در این مجموعه تکنیک هایی نظیر دانش واژگان انگلیسی، فعال کردن دانسته های قبلی زبان آموز، خواندن اولیه متن – بررسی و پیش بینی، تصویربرداری ذهنی، پرسش از خود، خلاصه مطلب، جستجوی معنا به تقویت مهارت خواندن و درک مطلب انگلیسی در طول این دوره کمک می کند. شش سطح از این مجموعه کامل را (سطح 3 تا 8 ) را می توانید از کاردوانلاین دانلود نمایید.

Reading Comprehension Skills & Strategies Level 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

Traditional comprehension skills recently have been woven into the larger context of strategy instruction. Today, literacy instruction emphasizes learning strategies—those approaches that coordinate the various reading and writing skills and prior knowledge
to make sense to the learner. Our goal in this series is to provide you and your students with the most up-to-date reading comprehension support, while teaching basic skills that can be tested and evaluated.

 :Reading Comprehension Strategies

  •  vocabulary knowledge
  • activating prior knowledge
  • pre-reading—previewing and predicting
  • previewing and predicting text
  • mental imaging
  • self-questioning
  • summarizing
  • semantic mapping

محتویات

  • خرید آنلاین فایل PDF کتاب Reading Comprehension Skills & Strategies

خرید مجموعه های تقویت مهارت خواندن Reading از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

4 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *