دانلود کتاب زبان انگلیسی Can You Believe It 1

دانلود کتاب زبان انگلیسی Can You Believe It 1 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

دانلود کتاب زبان انگلیسی Can You Believe It 1

کتاب زبان انگلیسی Can You Believe It یک مجموعه ی سه سطحی است که با ترکیب اخبارهای خاص و جذاب به همراه اصطلاحات و افعال ترکیبی و اصطلاحات روزمره قصد تقویت مهارت های Reading و Listening زبان انگلیسی زبان آموزان را دارد. در این قسمت از سایت کاردوآنلاین، فایل PDF کتاب اول از این مجموعه ی سه سطحی را دانلود کنید.

Can You Believe It 1

Can You Believe It? is a three-level reading series that combines highly unusual news stories with high-frequency idioms, phrasal verbs, and fixed expressions. Students read and listen to a story (which progresses in length and difficulty throughout each text) as they look at a sequence of comic-strip style illustrations. They go on to produce idioms from the story in speaking and writing through story retelling, thought-provoking personal questions, dialogue production, and dictation. Review units provide additional practice of idioms in new contexts. Answer keys, semantic groups, grammatical tips, and usage information are included.

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب زبان انگلیسی Can You Believe It 1

download button

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *