دانلود Mastering the American Accent ویرایش دوم از Lisa Mojsin

دانلود Mastering the American Accent ویرایش دوم از Lisa Mojsin را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

دانلود Mastering the American Accent ویرایش دوم از Lisa Mojsin

در پست امروز از سایت کاردوانلاین مجموعه ی آموزش و بهبود تلفظ و لهجه ی زبان انگلیسی را با نام Mastering the American Accent ویرایش دوم از Lisa Mojsin به شما تقدیم می کنیم. نویسنده ی این کتاب بی مانند خانم Lisa Mojsin می باشند که تخصص شان در حوزه ی تلفظ و لهجه می باشد. پیش از این مجموعه های زیر را از ایشان بر روی سایت کاردوآنلاین منتشر کرده ایم.

این مجموعه ی بی نظیر از فایل PDF کتاب و فایل های صوتی آن تشکیل شده است که در این قسمت از سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می شود.

 

Mastering the American Accent Second Edition by Lisa Mojsin

This combination book and audio instructional program is designed to diminish the accents of men and women who speak English as their second language. It will help them speak standard American English with clarity, confidence, and accuracy. Specific exercises concentrate on vowel sounds, problematic consonants such as V, W, TH, the American R, and the often confusing American T sound. It teaches them to employ correct syllable stress, emphasize the correct words in a sentence for native sounding rhythm, speak with American intonation, link words for smoother speech flow, use common word contractions, and more. Additional topics that often confuse ESL students are also discussed and explained. They include distinguishing between casual and formal speech, homophones (for instance, they’re and there), recognizing words with silent letters (comb, receipt, and others), and avoiding embarrassing pronunciation mistakes, such as mixing up “beach” and “bitch.” Students are familiarized with many irregular English spelling rules and exceptions, and are shown how such irregularities can contribute to pronunciation errors. A native language guide references problematic accent issues of 13 different language backgrounds. Correct lip and tongue positions for all sounds are discussed in detail. There is also a link to downloadable audio that uses male and female voices to coach correct American-style pronunciation.

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب Mastering the American Accent ویرایش دوم از Lisa Mojsin

download button

  • خرید آنلاین فایل های صوتی Mastering the American Accent ویرایش دوم از Lisa Mojsin

5 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *