دانلود What Do You Think 1

دانلود What Do You Think 1 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

دانلود What Do You Think 1

کتاب What Do You Think 1 سطح اول از یک مجموعه ی دو سطحی می باشد. هر کدام از کتاب های What Do You Think شامل 30 فصل می باشد که به بررسی و آموزش مفاهیم متنوع و موضوعات متفاوتی در زبان انگلیسی پرداخته است. در این قسمت از سایت کاردوآنلاین می توانید سطح اول از کتاب What Do You Think را دانلود کنید.

What Do You Think 1

This Korean EFL reading and discussion text is the first book in a two volume set. It has 30 chapters covering a variety of subjects including medical patients right to know, surrogate motherhood, rape, euthanasia, suicide, women in combat, gun control, environmental destruction and drunk driving. Each chapter consists of a short reading passage followed by comprehension questions, discussion questions and opinions.

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب What Do You Think 1

download button

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *