دروس آموزش زبان انگلیسی Kernel Lessons Intermediate

دروس آموزش زبان انگلیسی Kernel Lessons Intermediate را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

دروس آموزش زبان انگلیسی Kernel Lessons Intermediate

دروس آموزش زبان انگلیسی Kernel Lessons Intermediate یک مجموعه ی آموزش زبان انگلیسی فشرده می باشد که برای زبان آموزان سطح میانی منتشر شده است. دروس آموزش زبان انگلیسی Kernel Lessons Intermediate با دقت به بررسی و معرفی مفاهیم اولیه ی زبان انگلیسی می پردازد و به زبان آموزان سطح میانی کمک می کند تا دانش خود را تقویت کنند. دروس آموزش زبان انگلیسی Kernel Lessons Intermediate را در این قسمت از سایت کاردوآنلاین دانلود کنید.

Kernel Lessons Intermediate

by Robert O/Neill, Roy Kingsbury and Tony Yeadon … Kernell Lessons: Intermediate is an intensive revision, reinforcement and extension course designed for adult students of English. The course carefully reintroduces the basic essentials of the language and then uses these as the basis for entirely new work on more advanced structures. The course will be also found suited to adults who have learned English at some stage of their lives but who have forgotten most of what they learnt. Previously, little special material was available for these “false beginners”. Such “false beginners” need to revise basic groundwork in far more challenging contexts than those found in beginners’ courses.

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب دروس آموزش زبان انگلیسی Kernel Lessons Intermediate

download button

  • خرید دانلودی فایل های صوتی دروس آموزش زبان انگلیسی Kernel Lessons

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *