دیکشنری لغات دشوار انگلیسی The Hutchinson Dictionary of Difficult Words

دیکشنری لغات دشوار انگلیسی The Hutchinson Dictionary of Difficult Words را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

دیکشنری لغات دشوار انگلیسی The Hutchinson Dictionary of Difficult Words

بیش از 14000 لغت دشوار و گنگ در زبان انگلیسی در قالب دیکشنری Hutchinson

The Hutchinson Dictionary of Difficult Words

As far as the practical needs of users are concerned, it makes much better sense to include only words that they are likely to look up. The space saved by omitting the likes of and , be, do, house , and small can be much more profitably given to words whose meaning, spelling, pronunciation, etc. cause problems.

محتویات

  • دانلود رایگان دیکشنری لغات دشوار انگلیسی The Hutchinson Dictionary of Difficult Words

download button

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *