سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #5 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #5

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی یک مجموعه ی رایگان و سطح سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که در توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه ی آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیز قرار بگیرید. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب لیست کامل سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی مشاهده کنید.

DVD Movie Rentals

Man: Hey, Kathy. I’m thinking about renting a movie for tonight’s party, and I want to know what kind of movies you like.

Woman: Okay. What kind of movies do you have in mind?

Man: Well, what about action movies?

Woman: Ah, I don’t really like action movies. Too much violence.

Man: Okay, do you like comedies?

Woman: Now, I do enjoy comedies.

Man: Fine. Well, what do you think of horror movies or love stories?

Woman: Uh . . . I’m not really crazy about horror movies, but love stories are often fun to watch. Oh, and I really like foreign films, too.

Man: Okay. I’ll go to the video store and see what I can find. Thanks.

Key Vocabulary

  • have in mind (verb): to think about
    – What activities do you have in mind for tomorrow’s picnic?
  • crazy about (phrasal verb): to like something very much
    – Carla is crazy about rock music.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *