مجله معلمان The Teacher´s Magazine 132

مجله معلمان The Teacher´s Magazine 132 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

مجله معلمان The Teacher´s Magazine 132

مجله  The Teacher´s Magazine مجله ای برای کمک به مدرسان و معلمان برای آموزش بهتر به دانش آموزان می باشد. این مجله همه ایده ها و متدهای آموزشی موفق و پربار را در خود جای داده و راهنمای خوبی برای معلمان در ایجاد متد آموزشی مخصوص به خود می باشد. تمرینات برای دانش آموزان، نحوه تدریس درس، روش ایجاد انگیزه در دانش آموزان، تعامل مثبت دانش آموز با معلمان و بالعکس، حس همکاری در کلاس، تمرینات گروهی و … را می توان در این مجلات یافت.

در این پست و پست های بعدی می توانید 3 شماره از این مجله را دریافت کنید. امیدوارم که مفید واقع شود. در این پست شماره 132 از این مجله را می توانید از کاردو آنلاین دانلود نمایید.

The Teacher´s Magazine Nº 132 (February 2011)

February is the right time to collect all the ideas you want to include in your planning and organise special activities for your classes. For this reason, we present you many tips to help you in this task. Find the first series of number flashcards for the youngsters to learn essential numeration concepts while having fun. They will certainly provide practice through concrete experience.
Our calendar this year introduces the subject of diversity, a subject that is about respecting and valuing people regardless the colour of their skin, their physical appearances and abilities, their family traditions and the language they speak.
A timeline poster shows the basic tenses in the English language and makes them accessible at a glance. This poster will cater for different learning styles since colour, sound and movement are involved.
All this, plus many activities for revising concepts and breaking the ice in the first classes will make your work lighter.

Contents:

  • Teaching very young learners.
  • Planning time.
  • Classroom language.
  • 1 to 8 flashcards.
  • Grammar thrugh representation, colour, sound and movement.
  • Icereakers for everyone!
  • Code Reading.
  • My new friends.
  • 2011 calendar

محتویات

  • دانلود رایگان مجله معلمان The Teacher´s Magazine 132

[download color=”green” link=”http://parsaspace.com/files/0105564884/?c=1161″]Download From Parsaspace[/download]

[download color=”blue” link=”http://www.mediafire.com/download.php?849tf6l11a4udc5″]Download From Mediafire[/download]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *