مجله معلمان The Teacher´s Magazine 134

مجله معلمان The Teacher´s Magazine 134 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

مجله معلمان The Teacher´s Magazine 134

مجله  The Teacher´s Magazine مجله ای برای کمک به مدرسان و معلمان برای آموزش بهتر به دانش آموزان می باشد که هر ماه منتشر می شود و در هر شماره به موضوعات مختلف می پردازد. این مجله همه ایده های و متدهای آموزشی موفق و پربار را در خود جای داده و راهنمای خوبی برای معلمان در ایجاد متد آموزشی مخصوص به خود می باشد. تمرینات برای دانش آموزان، نحوه تدریس درس، روش ایجاد انگیزه در دانش آموزان، تعامل مثبت دانش آموز با معلمان و بالعکس، حس همکاری در کلاس، تمرینات گروهی و … را می توان در این مجلات یافت.

در این پست و پست های قبلی می توانید 3 شماره از این مجله را دانلود نمایید.امیدوارم که مفید واقع شود.در این پست شماره 134 از این مجله قرار دارد.

The Teacher´s Magazine Nº 134 –  April 201

April is a month full of activities and projects to commemorate and celebrate several special dates. On the 22nd day, we are taking action to raise awareness to protect the natural environment and demonstrate our firm commitment to keep on making the right decisions to promote a change in our lifestyles. For this purpose, we are celebrating Earth Day organising an entire week of activities focused on environment issues. Poster 2 gives us the proper setting for our pledge-an-act green campaign.
The 23rd day is full of symbols and traditions for many countries in Europe as well as the world of literature. So, find activities to pay tribute to Cervantes, Shakespeare and inca Garcilaso de la Vega on the World Book and Copyright Day. By the end of he month, Easter brings traditions from ancient times and cultures: hares, rabbits, eggs and cards combine well to make this celebration special.
Dedicated to pet lovers, poster 1 presents a wide variety of breeds of cats and dogs to talk about, describe and compare. Also, find a new series of number flashcards.

Contents:

  • Favourite Pets. It´s raining cats and dogs in the classroom.
  • Photocopiable activities.
  • Games and activities to celebrate Easter.
  • Number flashcards.
  • Saint George and a book for a rose. A sweet and playful day. Andy Warhol Effect to teach English in ore-primary
  • education. April 22: Earth Day. Take action and pledge an act

محتویات

  • دانلود رایگان مجله معلمان The Teacher´s Magazine 134

[download color=”green” link=”http://parsaspace.com/files/8980564884/?c=1161″]Download From Parsaspace[/download]

[download color=”blue” link=”http://www.mediafire.com/download.php?y2h77yxx56hjghg”]Download From Mediafire[/download]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *