مجموعه آموزش انگلیسی Complete English for Beginners

Complete English for Beginners

مجموعه آموزش انگلیسی Complete English for Beginners را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

مجموعه آموزش انگلیسی Complete English for Beginners

مجموعه آموزش انگلیسی Complete English for Beginners یک بسته ی آموزشی ویدئویی است که زبان آموزان سطح ابتدایی را در یادگیری زبان یاری می کند. مسائلی همچون تلفظ زبان انگلیسی، مهارت شنیداری، خواندن، واژگان، گرامر زبان انگلیسی و ساختار جملات، ترجمه، املای کملات و تعدادی مسائل دیگر از موضوعات مورد بحث در بسته ی مجموعه آموزش انگلیسی Complete English for Beginners می باشند. علاوه بر این، استفاده از این بسته ی آموزشی می توانید شما را تا رسیدن به نمره ی 56 در آزمون تافل یاری کند. به منظور شرکت در کلاس های آمادگی آزمون های تافل و ایلتس گروه آموزشی پژوهشی کاردوآنلاین از این لینک دیدن کنید.

این مجموعه را می توانید در این قسمت از سایت کاردوآنلاین تهیه کنید.

Complete English for Beginners

This “Beginners” Course is focused on learning Basic English structures, grammar, vocabulary, listenings, readings, pronunciation, translations, dictations, spellings and it is equivalent to

 • The “Starters” level from the Cambridge University in the UK.
 • The A1 level in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
 • A 0-56 points at the TOEFL exam (Test Of English as a Foreign Language).
 • WHAT WILL YOU LEARN: (COURSE CONTENT)

In this Beginner course you will learn a lot of basic grammar, like how to identify a subject, the determiners a, an, the or nothing, the demonstrative pronous (this, that, these, those). We will show you how to structure a sentence in the correct way. The possessive “´s”, the Present Simple, how to create a question using our “WASV?” and the Adverbs of Frequency.

The verbs “There is” and “There are”, how to use the quantitatives “some” and “any”, “much”, “many” and “a lot of” and the interrogative pronouns “How much” and “How many”. You will learn some verb tenses for the future like the Present Continuous and the structure “to be going to”, the differences in use and grammar between the Present Simple and the Present Continuous, the modal verb “Can”. You will also know how to create the Comparatives and Superlatives adjectives, and what to do when we want to say two verbs together.

 • WHAT WILLYOU DO:
 • Over 17 lectures and 1 hour of content.
 • You will practice everything by doing grammar exercises.
 • Downloadable material.
 • WHAT WILL YOU GAIN AFTER THE COURSE:

After finishing this course you will be able to have a basic conversation and understand basic readings.

What are the requirements?

 • No previous course is required to take this course.

What am I going to get from this course?

 • In this Beginner course you will learn a lot of basic grammar, vocabulary,translations, listenings, readings, pronunciations, dictations, spellings and practise them by doing exercises.

What is the target audience?

 • This course is oriented to students who want to improve their English from a beginner level to an intermediate level.

محتویات

 • دانلود فصل اول از مجموعه آموزش انگلیسی Complete English for Beginners

download button

 • دانلود فصل دوم از مجموعه آموزش انگلیسی Complete English for Beginners

download button

 • خرید آنلاین مجموعه آموزش انگلیسی Complete English for Beginners
20,000 ریال – افزودن به سبد خرید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *