مجموعه آموزش انگلیسی Reading For the Real World

Reading for the Real World Second Edition

مجموعه آموزش انگلیسی Reading For the Real World در چهار سطح را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

مجموعه آموزش انگلیسی Reading For the Real World

مجموعه چهار سطحی Reading for the Real World را در این پست و پست های دیگر برای شما قرار میدهیم که با هدف ارتقای مهارت خواندن و درک مطلب انگلیسی و گسترش دایره لغات زبان آموزان ارائه شده است. این کتب با طیف گسترده ای از موضوعات و مطالب امروزی، زبان آموزان را با واژه های کاربردی و مفید که در متون دانشگاهی رشته های مختلف به چشم میخورند، آشنا می سازد.

Reading for the Real World 2nd Edition

The wide range of topics presented in each book will appeal to students with diverse interests while exposing language learners to useful vocabulary items commonly encountered in academic readings from various fields. Each reading within the Reading for the Real World series is also accompanied by exercises designed to encourage students to explore the reading topics through speaking, writing, and vocabulary activities.

محتویات

  • خرید آنلاین Reading for the Real World Intro, 2nd Edition (کتاب دانش آموز، سی دی های صوتی (لهجه امریکن)، پاسخ ها، کتاب تست و پاسخ آن)

  • خرید آنلاین Reading for the Real World 1, 2nd Edition (کتاب دانش آموز، سی دی های صوتی (لهجه امریکن)، پاسخ ها، کتاب تست و پاسخ آن)

  • خرید آنلاین Reading for the Real World 2, 2nd Edition (کتاب دانش آموز، سی دی های صوتی (لهجه امریکن)، پاسخ ها)

  • خرید آنلاین Reading for the Real World 3, 2nd Edition (کتاب دانش آموز، سی دی های صوتی (لهجه امریکن)، پاسخ ها، کتاب تست و پاسخ آن)

یک دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *