مجموعه آموزش زبان انگلیسی Hip Hip Hooray ویرایش دوم

Hip Hip Hooray Second Edition

مجموعه آموزش زبان انگلیسی Hip Hip Hooray ویرایش دوم را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

مجموعه آموزش زبان انگلیسی Hip Hip Hooray ویرایش دوم

مجموعه آموزش زبان انگلیسی Hip Hip Hooray ویرایش دوم یک مجموعه ی آموزشی است که با استفاده از داستان های جذاب سعی می کند آموزش گرامر را ساده کرد و در Context آموزش آنها را خوشایند کند. در این قسمت از سایت کاردوآنلاین این مجموعه را به شما تقدیم می کنیم. قسمت های تکمیلی این مجموعه به مرور اضافه خواهند شد.

Hip Hip Hooray Second Edition

Hip Hip Hooray! Second Edition features stories to motivate young learners and provide a familiar context to make grammar easy to teach and fun to learn. Practice pages are interleaved to provide a 4 skills step-by-step sequence that prepares students for success

Key Features

Three grammar targets and vocabulary groups per unit prepare students for success
Assessment package with Placement Tests, Unit Tests and Mid-term and Final Tests for tracking progress
Online Learning Center supports teachers and students in and out of class
Active Teach Interactive Whiteboard software
Online student activities for extended practice of every unit

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب دانش آموزش سطح اول

download button

  • خرید آنلاین فایل PDF کتاب دانش آموز هر شش سطح از مجموعه ی Hip Hip Hooray ویرایش دوم

خرید پستی بسته های کامل آموزش زبان انگلیسی به کودکان از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *