مجموعه آموزش زبان انگلیسی Reading Clue

مجموعه آموزش زبان انگلیسی Reading Clue را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

مجموعه آموزش زبان انگلیسی Reading Clue

مجموعه آموزش زبان انگلیسی Reading Clue یک مجموعه ی سه سطحی تقویت مهارت Reading زبان آموزان سطح ابتدای و میانی می باشد که با استفاده از آن، زبان آموز می تواند با سرعت بهتری و با فهم بالاتری با متن ها برخورد کند. مجموعه آموزش زبان انگلیسی Reading Clue حاوی تعداد قابل توجهی متن های تخیلی و غیرتخیلی می باشد که به همراه تمرین های سازماندهی شده ای ارائه می شوند. تمامی متن های مجموعه آموزش زبان انگلیسی Reading Clue با در نظر گرفتن word list هایی که منجر به فهم بهتر زبان آموزان از متن های انگلیسی می شود در نظر گرفته شده است. در این قسمت از سایت کاردوآنلاین این مجموعه سه سطحی را به ظور کامل دانلود کنید.

Reading Clue

Reading Clue is a three-level reading series for high beginners. This series helps students to read passages smoothly and quickly while understanding the main ideas presented in them. Reading Clue contains a balance of fiction and nonfiction texts combined with systematic activities. All readings are based on word lists that have been carefully selected to expand students’ vocabulary and develop their reading fluency. Throughout Reading Clue, students will master the basic skills needed in reading comprehension. Engaging illustrations and reading passages with meaningful follow-up activities are designed to attract the interest of students and make learning enjoyable.

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب دانش آموز سطح اول به همراه فایل های صوتی

download button

  • خرید دانلودی مجموعه آموزش زبان انگلیسی Reading Clue در سه سطح (کتاب های دانش آموز، فایل های صوتی، کتاب Work Book، منابع راهنمای تدریس)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *