مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی Write Right

مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی Write Right را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی Write Right

مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی Write Right یک مجموعه ی آموزشی سه سطحی برای زبان آموزان سطح ابتدایی تا میانی می باشد. در این مجموعه ی آموزشی زبان آموزان با انواع نوشتارها از قبیل

Narrative Writing

Instructional Writing

Letter Writing

Descriptive Writing

آشنا می شوند. در واقع در هر درس، زبان آموز ساختارها و عبارت های مورد نیاز برای انجام نوشتاری مورد نظر را فرا می گیرد. این مجموعه ی کامل سه سطحی را می توانید از کاردوآنلاین دانلود کنید.

Write Right

Write Right is a three-level writing series designed for high-beginner to intermediate students. This series adopts a guided writing approach in which students learn a range of genres such as descriptive writing, narrative writing, instructional writing and letter writing. In each unit, students will first acquire the key expressions and sentence structures they need to write about the given topic. Then they will learn to organize their writing by using a graphic organizer that helps them structure their ideas with clarity and coherence. Write Right also takes a process approach in which students will go through several steps to complete their writing such as brainstorming, drafting, writing, editing and publishing.

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب دانش آموز سطح اول

download button

  • خرید دانلودی مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی Write Right (فایل های PDF کتاب های دانش آموز، Workbook و منابع تدریس در سه سطح)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *