نامه نگاری انگلیسی Perfect Letters and Emails for All Occasions

Perfect Letters and Emails for All Occasions

نامه نگاری انگلیسی Perfect Letters and Emails for All Occasions را در این قمست از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان عزیز تقدیم می کنیم.

نامه نگاری انگلیسی Perfect Letters and Emails for All Occasions

کتاب آموزش نامه نگاری انگلیسی Perfect Letters and Emails for All Occasions یکی از بهترین کتاب هایی است که برای تقویت مهارت نوشتن نامه و ایمیل برای زبان آموزان در نظر گرفته شده است. این مجموعه به شما نحوه ی نوشتن نامه ها و ایمیل های رسمی و اداری آموزش می دهد. نوشتن نامه ی تقاضای شغل و یا پاسخ دادن به یک دعوت نامه ی رسمی و بسیاری موارد دیگر را با دانلود کتاب آموزش نامه نگاری انگلیسی Perfect Letters and Emails for All Occasions فرا خواهید گرفت.

Perfect Letters and Emails for All Occasions

Perfect Letters and Emails for All Occasions is an invaluable guide for anyone who wants to get the most out of their written communication. Covering everything from advice on how to write to your MP to tips about ‘netiquette’ and avoiding offensive blunders, it is a one-stop-shop for anyone who wants their writing to get results. Whether you’re sending a reply to a formal invitation or a covering letter for a job application, Perfect Letters and Emails for All Occasions has all you need to make sure you get your message across elegantly and effectively.

The Perfect series is a range of practical guides that give clear and straightforward advice on everything from getting your first job to choosing your baby’s name. Written by experienced authors offering tried-and-tested tips, each book contains all you need to get it right first time.

محتویات

  • خرید آنلاین فایل PDF کتاب نامه نگاری انگلیسی Perfect Letters and Emails for All Occasions

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *