کتاب راهنمای نمونه نامه های اداری The Handbook of More Business Letters

کتاب راهنمای نمونه نامه های اداری The Handbook of More Business Letters را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

کتاب راهنمای نمونه نامه های اداری The Handbook of More Business Letters

این کتاب هم شامل تعداد زیادی نمونه نامه اداری و تجاری می باشد که شما با استفاده از این منبع می توانید در وقت خود صرفه جویی کرده و بهترین نامه را بنویسید. در این کتاب راهنما همچنین تکنیک های نامه نگاری موثر آورده شده است که به تقویت این مهارت در شما کمک میکند.

Ann Poe, “The Handbook of More Business Letters”

 Over 300 time-saving model business letters! A virtual business-in-a book, The Handbook of More Business Letters helps you smoothly and effectively handle just about any business scenario you’ll ever encounter. From product announcements to responses to complaints. From hard-working sales letters to contract negotiations, nondisclosure agreements, requests for payment and scores more! Here are 300 new, time- and work-saving letters you can use to avoid procrastination and unprofessional delays. Author Ann Poe who also wrote the popular McGraw-Hill Handbook of Business Letters, puts even more useful, up-to-date information at your fingertips:
*Suggestions on how to get the most from your computer
*Guidance on form and style to make your letters, memos, and faxes look great
*Tips for using e-mail to its best advantage
*Advice on security and protecting private business information

محتویات

  • خرید آنلاین کتاب راهنمای نمونه نامه های اداری The Handbook of More Business Letters

5 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *