واژگان ضروری برای آزمون تافل McGraw-Hill Education Essential Vocabulary for the TOEFL Test

واژگان ضروری برای آزمون تافل McGraw-Hill Education Essential Vocabulary for the TOEFL Test را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

واژگان ضروری برای آزمون تافلMcGraw-Hill Education Essential Vocabulary for the TOEFL Test

کتاب واژگان ضروری برای آزمون تافل McGraw-Hill Education Essential Vocabulary for the TOEFL Test را در این قسمت از سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. این کتاب نیز یکی دیگر از مجموعه های تقویت واژگان شما در زبان انگلیسی و به منظور آزمون تافل می باشد. امیدواریم که مورد توجه دوستان قرار بگیرید.

 

McGraw-Hill Education Essential Vocabulary for the TOEFL Test

Learn the vocabulary skills necessary to achieve TOEFL success McGraw-Hill Education: Essential TOEFL Vocabulary zeroes in on the words likely to be found on the TOEFL exam–both the “Academic” (technical, scientific) vocabulary to be found in the reading/listening passages and the “Campus” (college life) vocabulary to be found in the listening/speaking area. Author and ESL instructor Diane Engelhardt offers you strategies that you can use to build your vocabulary and to be a successful test-taker. Features: 1,000 words most likely to be on the TOEFL exam Access to a free Language Lab App with flashcard vocabulary quizzes 70 minutes of audio support A variety of exercises that will hone such skills as paraphrasing or incorporating new vocabulary into written text.

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب واژگان ضروری برای آزمون تافل McGraw-Hill Education Essential Vocabulary for the TOEFL Test

download button

خرید پستی پکیج کامل منابع آزمون تافل از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *