کتابچه ی واژگان تخصصی مهندسی شیمی

کتابچه ی واژگان تخصصی مهندسی شیمی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

کتابچه ی واژگان تخصصی مهندسی شیمی

کتابچه ی واژگان تخصصی مهندسی شیمی برای زبان آموزانی نوشته شده است که در حوزه ی شیمی، مکانیک، مهندسی شیمی و اقتصاد فعالیت می کنند. تمامی واژگانی که در این کتاب تنظیم شده اند شامل جمله ی مثال نیز می باشند. در این قسمت از سایت کاردوآنلاین کتابچه ی واژگان تخصصی مهندسی شیمی را دانلود کنید.

Chemical Engineering Vocabulary

This book was written for students and young professionals in chemistry, mechanical engineering, chemical engineering and economics, who have to do with chemical engineering in an academic or industrial setting. All 2600 entries come with a sentence, which shows the application and, in addition, provides a piece of relevant and interesting information. After studying these terms, the reader will have a solid vocabulary at his/her disposal, so that he/she can communicate in all areas of the process industries in a competent way and make use of the scientific and technical literature efficiently.

محتویات

  • خرید آنلاین فایل PDF کتابچه ی واژگان تخصصی مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *