کتاب آموزش اصطلاحات و عبارات روزمره و عامیانه پرکاربرد در زبان انگلیسی The well-spoken thesaurus

کتاب آموزش اصطلاحات و عبارات روزمره و عامیانه پرکاربرد در زبان انگلیسی The well-spoken thesaurus را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

کتاب آموزش اصطلاحات و عبارات روزمره و عامیانه پرکاربرد در زبان انگلیسی The well-spoken thesaurus

ترس از تلفظ و استعمال نادرست لغات مرکب ( اصطلاحات یا عبارات) یک واقعیت است و باعث می شود دانش زبان ما به درجات پایینی تنزل یابد. راز فصاحت و شیوایی در سادگی نهفته است این راز توانایی استعمال لغات عادی به شیوه ای غیر رایج می باشد. این کتاب راهنمایی شما برای فصاحت در زبان انگلیسی و جایگزین کردن همین چیزهای عادی با غیرمعمول هاست. این کتاب جایگزین های مناسب و آنچه به عنوان انگلیسی رایج استفاده می شود برای کلمات و عباراتی که ما به صورت کلاسیک و کتابی یاد گرفته ایم اموزش میدهد.

The well-spoken thesaurus

the most powerful ways to say everyday words and phrases

The Ultimate Guide to Powerful Language
If you’ve ever fumbled while trying to use a big word* to impress a crowd, you know what it’s like to* be poorly spoken. The fear of mispronouncing or misusing complex words is real and leaves many of us consigned to the lower levels* of the English Language.
The secret to eloquence, however, lies in simplicity—the ability to use ordinary words in extraordinary ways.
The Well-Spoken Thesaurus is your guide to eloquence, replacing the ordinary with the extraordinary. While a common thesaurus provides only synonyms as mere word-for-word equivalents, The Well-Spoken Thesaurus is filled with* dynamic reinventions of standard words and phrases.

  • lofty word, pretentious word
  • know what it is to
  • lower reaches, lower echelons
  • awash in, instilled with, dense with, rich in.

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آموزش اصطلاحات و عبارات روزمره و عامیانه پرکاربرد در زبان انگلیسی The well-spoken Thesaurus

download button

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *