کتاب مقدمه ای کاربردی بر فونتیک A Practical Introduction to Phonetics

کتاب مقدمه ای کاربردی بر فونتیک A Practical Introduction to Phonetics را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

کتاب مقدمه ای کاربردی بر فونتیک A Practical Introduction to Phonetics

در پست امروز از وبسایت کاردوآنلاین کتاب مقدمه ای کاربردی بر فونتیک A Practical Introduction to Phonetics را برای شما در نظر گرفته ایم. این کتاب به عنوان مقدمه ای بر آواشناسی زبان انگلیسی تنظیم شده است. به تمامی دوستان عزیز دانلود این کتاب را توصیه می کنیم.

A Practical Introduction to Phonetics

This book is an introduction to practical phonetics, the description and classification of the sounds of speech. Catford’s unique interactive approach leads readers to explore the entire range of human sounds through a series of introspective experiments carried out in their own vocal tracts, proceeding systematically from familiar vocal postures and articulations to new and unknown ones. By actually articulating sounds, and attending to the motor sensations they produce, the reader acquires a deep, personal understanding of the principles of phonetic classification. Informed throughout by recent research in aerodynamics and acoustics, this book will interest a wide range of students and teachers of languages, linguistics, speech therapy, and anthropology.

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب مقدمه ای کاربردی بر فونتیک A Practical Introduction to Phonetics

download button

خرید پستی منابع تقویت تلفظ و لهجه ی زبان انگلیسی از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *