یادگیری واژگان انگلیسی با Just Vocabulary Pre.Intermediate

یادگیری واژگان انگلیسی با Just Vocabulary Pre.Intermediate

یادگیری واژگان انگلیسی با Just Vocabulary Pre.Intermediate را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

یادگیری واژگان انگلیسی با Just Vocabulary Pre.Intermediate

این کتاب شامل 13 درس بوده که هر درس به 3 بخش A , B , C تقسیم شده است. بخش A لغات مربوط به موضوعات متفاوتی را نظیر ویژگی های شخصی، خانه ها، افعال مرکب و تکنولوژی و کامپیوترها را در بر می گیرد و در بخش B بر روی حوزه کاربردی وابسته به این لغات تمرکز می کند. نظیر احوالپرسی، معرفی مردم، اظهارنظر و ابراز پیشنهادات. این بخش همچنین تمرینات تلفظ را هم برای دانش آموز ارائه می کند. بخش C از این کتاب به دانش آموز انگلیسی فرصت می دهد تا آموزه های خود از این 2 بخش را در هم ادغام کرده و همچنین تمرینات اضافی برای تلفظ را هم انجام دهد.

Just Vocabulary Pre.Intermediate

Just Vocabulary Intermediate consists of 13 units. Each unit is divided into three sections (A,B and C). The A sections teach the vocabulary fo a variety of topic areas such as personal characteristics, homes, holidays, multi-word verbs, and technology and computers, as well as providing training in the effective use ofdictionaries

The B sections focus on the language for related functional areas such as greeting and introducing people, giving opinions, and making recommendations. These sections also offer training in specific pronuciation skills.

The C sections are a chance for students to consolidate what they have learnt in the unit. These sections also offer a variety of additional pronunciation activities.

Just Vocabulary Intermediate features:

  • a clear lexical syllabus
  • an integrated pronunciation syllabus
  • systematic dictionary work
  • aspects of the lexical approach

محتویات

  • خرید آنلاین کتاب + فایلهای صوتی Just Vocabulary Pre.Intermediate

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *