2 کتاب شامل داستانهای انگلیسی

2 کتاب شامل داستانهای انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

30Teenage Stories  و  15Sports Storie

The stories in this collection are prizewinning entries in the category Teenage Stories in the Competition for Writers of Children’s Books organized by Children’s Book Trust.
Lofty ideals. The need for privacy. Tough choices. Difficult demands. Misunderstood. Misinterpreted.
Teenage is a challenging time in growing up years   The books brings out just that in this thoughtful

محتویات

  • دانلود رایگان 2 کتاب شامل داستانهای انگلیسی 30Teenage Stories  +  15Sports Storie

[download color=”green” link=”https://dl.kardoonline.com/books/15%20Sports%20Stories(www.kardoonline.com).rar”]Download[/download]

6 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *