giresun escort tokat escort kutahya escort zonguldak escort yozgat escort adiyaman escort

معنا و کاربردهای واژه bet در زبان انگلیسی

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد در رابطه با واژه bet و کاربردهای آن در زبان انگلیسی صحبت می کنیم امیدواریم که این مقاله را تا پایان مطالعه کرده و همچنین مفاهیم کاربردی و مفیدی را از آن فرا بگیرید. (بیشتر…)

کاربرد عبارت از as long as در زبان انگلیسی

در این مقاله که به صورت رایگان از وبسایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می شود در رابطه با کاربرد عبارت as long as در زبان انگلیسی صحبت می کنیم. این عبارت از جنبه های مختلف قابل بررسی است که در ادامه به آن می پردازیم. (بیشتر…)

معنی عبارت point of view در زبان انگلیسی

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد در رابطه با معنی عبارت point of view صحبت می‌کنیم.

(بیشتر…)

اسم های مفرد و افعال جمع در کنار یکدیگر: نکات ضروری

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد در رابطه با نکات مربوط به استفاده صحیح از اسمهای مفرد به همراه افعال جمع صحبت خواهیم کرد.

(بیشتر…)

عبارات may as well و might as well و کاربرد آنها در زبان انگلیسی

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین به شما ارائه می شود در رابطه با کاربرد عبارتهای may as well و might as well صحبت خواهیم کرد.

(بیشتر…)

چه زمانی از افعال infinitive استفاده کنیم

در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین مقاله ی دیگری با عنوان چه زمانی از افعال infinitive استفاده کنیم را به شما تقدیم می کنیم.

(بیشتر…)

کلمات مشابه با کلمه if در زبان انگلیسی

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می شود در رابطه با واژه ها و عبارتهایی صحبت می‌کنیم که معنی مشابهی نسبت به واژه if در زبان انگلیسی دارند.

(بیشتر…)

کاربرد قید once در زبان انگلیسی

در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین مقاله ای را در رابطه با قید once خدمت شما ارائه می دهیم. این قید در زبان انگلیسی به معنی زمانی در گذشته است. دقت کنید که از قید once نمی‌توان برای بیان موضوعی در آینده استفاده نمود. اگر قصد صحبت کردن در رابطه با زمانی نامشخص در آینده را داشته باشیم می توانیم از عباراتی از قبیل sometime و یا one day استفاده کنیم. لطفاً به مثالهای زیر دقت کنید.

– I met her once in Venezuela.
Once upon a time there was a beautiful princess.
– Come up and see me sometime. (NOT Come up and see me once.)
We must go walking one day. (NOT We must go walking once.)

اما کاربرد دیگر کلمه once به معنای یکبار می باشد. این کاربرد را در کنار کلماتی از قبیل twice و thrice می‌بینیم. در چنین کاربردی می‌توان از کلمه once هم برای صحبت کردن درمورد گذشته و هم صحبت کردن در مورد آینده استفاده نمود. مثال زیر نیز این موضوع را نشان می دهد.

I’m only going to say this once.

یکی دیگر از کاربردهای once به معنی فوراً است. مثال زیر نیز این موضوع را نشان می‌دهد.

Can I have the bill? ~ At once, sir.

جمع بندی

در این مقاله از وبسایت کاردوآنلاین در رابطه با کاربرد قید once صحبت کردیم و آن را از سه جنبه بررسی نمودیم. دانستیم که گاهی از قید once فقط برای بیان زمانی در گذشته استفاده می‌کنیم و در کاربردهای دیگر آن می‌توانیم برای بیان زمانی در گذشته و یا آینده نیز استفاده نماییم. ضمنا به عنوان آخرین نکته دانستیم که واژه at once به معنی فوراً است.

تفاوت کلمات alone و lonely و lonesome و lone در زبان انگلیسی

در این مقاله از وبسایت کاردوآنلاین در رابطه با تفاوت واژگان alone و lonely و lonesome و lone صحبت خواهیم کرد. دانستن نقاط تمایز مربوط به این واژگان نیز بسیار اهمیت دارد. بنابراین این مقاله از وبسایت کاردوآنلاین را به آنها اختصاص دادیم. (بیشتر…)

بررسی be able در زبان انگلیسی و کاربردهای آن

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین قصد داریم در رابطه با عبارت be able و همچنین نکات مربوط به آن و نقاط تمایز و شباهت آن با کلمه can صحبت کنیم. امیدواریم که این مقاله نیز مورد توجه تمامی دوستان قرار بگیرد. (بیشتر…)

تفاوت کلمات rise و arise در زبان انگلیسی

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با تفاوت دو واژه ی rise و arise صحبت خواهیم کرد. این دو واژه نیز به دلیل شباهتی که دارند اغلب برای زبان آموزان سردرگم کننده خواهند بود. (بیشتر…)

معنا و کاربرد های عبارت after all در زبان انگلیسی

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با عبارت after all و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که با مطالعه کردن این مقاله نیز نکات مختلفی را فرا گرفته باشید. (بیشتر…)

تفاوت زبان انگلیسی گفتاری (spoken) و یا نوشتاری (written)

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردو آنلاین به شما تقدیم می شود در رابطه با تفاوت زبان انگلیسی گفتاری و یا spoken و زبان انگلیسی نوشتاری و یا written صحبت خواهیم کرد و تفاوت های آن ها را بررسی خواهیم نمود. این موضوع بدون شک قابل توجه است که زبان انگلیسی در گفتار و در نوشتار تفاوت های مهم و قابل توجهی دارد. در ادامه به برخی از این تفاوت ها خواهیم پرداخت.

طول و پیچیدگی و ساختار جملات

در نوشتارها جملات از قبل برنامه ریزی شده و هم چنین مرور و ویرایش می شوند. بنابراین زمان مورد نیاز برای ساختن جملات پیجیده بیشتر در دسترس است. این در حالیست که جملاتی که در گفتار مورد استفاده قرار می گیرند اغلب کوتاه تر هستند. موضوع دیگر اینکه، موضوع صحبت کردن و یا نوشتن نیز می تواند تعیین کننده ی فرم جملات و ساختارها باشد. موضوع ها در صحبت کردن اغلب کوتاه اما در نوشتارها کمی طولانی تر هستند. به جمله ی زیر که نشانگر یک جمله در نوشتار می باشد دقت کنید:

The group of young people who were sitting at the next table were making so much noise that my friends and I found it difficult to continue our conversation.

همین جمله می تواند در گفتار به شکل زیر آورده شود.

There were a lot of young people at the next table. They were making so much noise we couldn’t talk.

در زبان نوشتار اغلب جملات کامل هستند این در حالیست که در گفتار برخی اوقات ممکن است جملات غیر کامل باشند. برای مثال:

When are you seeing her? ~ Half past eight. ~ At your place? ~ No, at Andy’s.

در گفتار نیز جملات ممکن است قبل و یا بعد از یکدیگر بیایند و ساختار و چیدمانشان کمی نسبت به نوشتار به هم ریخته تر باشد. برای مثال:

Last Wednesday it was, I was just going to work,…

This guy who rang up, he’s an architect. Well, he said,…

They work very hard, most of them…

علاوه براین تکنیک fronting که بیشتر در گفتار کاربرد دارد تا نوشتار، به معنی قرار دادن یک چیزی غیر از فاعل در ابتدای جمله است. برای مثال:

People like that I just can’t stand.

Strange people they are!

ساختارها در زبان انگلیس نوشتاری و گفتاری

برخی از ساختارها برای مثال relative clause هایی که با whom به عنوان ضمیر موصولی آورده می شوند رسمی تر هستند. از همین جهت بیشتر در نوشتار کاربرد دارند. به طور کلی گفتار از نوشتار غیر رسمی تر است. بنابراین ساختار های غیر رسمی تر در گفتار تا نوشتار بیشتر کاربرد دارد. از طرفی ساختارهای دیگر، برای مثال contractions شبیه he’s و can’t عموما در صحبت های غیر رسمی تر کاربرد دارند. برخی از ساختارها عموما در گفتار دیده می شوند اما به ندرت در نوشتار وجود دارند. برای مثال declarative question ها را بیشتر در گفتار داریم.

You live with your parents?

برخی ساختارهای شرطی و یا اصطلاحا conditional structure ها نیز به همین ترتیب هستند.

It would be good if we’d get some rain.

برخی ساختار های موصولی و یا relative structure  ها نیز به همین ترتیب هستند.

It’s ridiculous to sing songs that you don’t know what they mean.

علاوه بر این ellipsis که به معنی حذف بعضی از کلمات در جملات هستند بیشتر در گفتار کاربرد دارد.

یکی از کاربردهای جالب زمان های استمراری و یا progressive و گذشته و یا past در گفتار استفاده کردن از آن ها به منظور کاهش قطعیت جمله است. برای مثال:

I was hoping you could lend me some money.

علاوه بر این ساختارهایی که رسالت آن ها کمک به ادامه دار بودن مکالمه می باشد، بیشتر در گفتار کاربرد دارد. یکی از این نوع ساختارها reply question ها می باشد.

We had a lovely holiday. ~ Did you?

کلمات و زبان انگلیسی رسمی و غیر رسمی

زبان انگلیسی نوشتار اغلب از کلمات پیچیده تر و طولانی تر و عبارت هایی که رسمی تر هستند استفاده می کند. برای مثال آن دسته از دوستانی که برای شرکت در آزمون زبان انگلیسی آیلتس به دنبال یک نمره ی بسیار بالا هستند، باید سعی کنند از چنین کلماتی استفاده کنند. علاوه بر این در زبان انگلیسی نوشتاری اغلب از هم معنی ها و یا synonym ها استفاده می شود. این در حالیست که در گفتار، جملات اغلب کوتاه تر و کلمات معمول تر مورد استفاده قرار می گیرند. افعال چند قسمتی و یا phrasal verb ها نیز در گفتار کاربرد بیشتری دارند در حالی که در نوشتار این گونه از افعال با کلمات رسمی تر جایگزین می شوند. برای مثال:

I told him to get on the plane.

She instructed the man to board the aircraft.

تفاوت کلمات cloth و clothes در زبان انگلیسی

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با تفاوت بین دو کلمه cloth و clothes صحبت خواهیم کرد و امیدوار هستیم که شما دوستان با مطالعه کردن این مقاله، تفاوت این دو کلمه را بهتر فرا بگیرید و بتوانید از هر کدام به درستی استفاده کنید.

(بیشتر…)

معنا و کاربرد کلمه mind و عبارت do you mind در زبان انگلیسی

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با کلمه ی mind و کاربردهای مختلف آن، از قبیل ساختار do you mind صحبت خواهیم کرد و معانی و نکات گرامری مختلف مربوط به این کلمه را فرا خواهیم گرفت. از شما دعوت می کنیم که با وب سایت کاردوآنلاین در این آموزش همراه بشوید.

(بیشتر…)

malatya escort bayan bursa escort bayan antalya escort bayan konya escort bayan mersin escort Maltepe escort, porno, Çekmeköy Escort | izmit Escort | Kartal Escort | Kurtköy Escort | pendik Escort | Tuzla Escort | ümraniye Escort