blog

قوی ترین دوره ی آموزش مکالمه ی زبان انگلیسی

گروه آموزش زبان های خارجی کاردوآنلاین تحت نظر مستقیم استاد مرتضی گیتی شروع به برگزاری قوی ترین دوره ی آموزش مکالمه ی زبان انگلیسی به صورت خصوصی و گروهی نموده است. در این دوره ی آموزشی که در قالب شصت جلسه ی یک ساعت و نیمه برگزار می شود، با تمرکز بر روی مهارت گفتاری شما و با استفاده ی ترکیبی از بهترین روش های آموزش زبان انگلیسی در کمترین… بیشتر بخوانید…

آرشیو کامل منابع آموزش زبان های خارجی کاردوآنلاین

آرشیو کامل منابع آموزش زبان های خارجی کاردوآنلاین (انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی و زبان های دیگر) را از سایت کاردوآنلاین معرفی می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #24

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #24 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #23

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #23 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #22

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #22 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #21

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #21 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Work

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Work را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #20

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #20 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Accommodation

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Accommodation را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

زمان آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این مقاله که آخرین قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی در رابطه با زمان آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. در قسمت های قبلی در رابطه با زمان آینده کامل صحبت کردیم. توصیه می کنیم حتما مقاله مربوط به زمان آینده کامل و یا Future Perfect Tense را مطالعه بفرمایید. در این قسمت نیز در ابتدا کاربرد اصلی زمان آینده… بیشتر بخوانید…

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #19

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #19 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Advertising

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Advertising را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

زمان گذشته کامل استمراری Past Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از این آموزش از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان گذشته کامل استمراری Past Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. حتماً توصیه می کنیم که مقاله مربوط به زمان گذشته کامل و همچنین حال کامل استمراری را مطالعه کنید تا بتوانید مطالب مربوط به این مقاله را به بهترین شکل ممکن فرا بگیرید. باز هم شبیه به قبل در ابتدا در رابطه با… بیشتر بخوانید…

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Books and Films

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Books and Films را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

زمان آینده کامل Future Perfect Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان آینده کامل Future Perfect Tense در زبان انگلیسی صحبت می کنیم. این زمان یکی از زمان هایی است که به دلیل عدم وجود یک معادل در زبان فارسی برای آن، اغلب فهم آن برای زبان آموزان دشوار می باشد. در این قسمت به بررسی یک کاربرد اساسی از این زمان پرداخته و… بیشتر بخوانید…

زمان حال کامل استمراری Present Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های موجود در زبان انگلیسی در رابطه با زمان حال کامل استمراری Present Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. به دلیل عدم وجود یک معادل برای این زمان در زبان فارسی فهم آن اغلب برای زبان آموزان دشوار می باشد. علاوه بر این به خاطر نقاط تشابه و تمایزی که زمان حال کامل استمراری با زمان حال کامل و یا… بیشتر بخوانید…

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Business

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Business را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.