کالوکیشن (collocation) و ایدیم (idiom) و فیکسد اکسپرشن (fixed expression) در زبان انگلیسی

کالوکیشن (collocation) و ایدیم (idiom) و فیکسد اکسپرشن (fixed expression) در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

تفاوت ها و کابردهای مختلف as if و as though و like در زبان انگلیسی

تفاوت ها و کابردهای مختلف as if و as though و like در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

افعال دو قسمتی (phrasal verb ها) در زبان انگلیسی

افعال دو قسمتی (phrasal verb ها) در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان زمان ها (Tenses) در زبان انگلیسی

سری آموزش رایگان زمان ها (Tenses) در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری مقالات آموزش رایگان گرامر و دستور زبان انگلیسی

سری مقالات آموزش رایگان گرامر و دستور زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

زمان آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این مقاله که آخرین قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی در رابطه با زمان آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. در قسمت های قبلی در رابطه با زمان آینده کامل صحبت کردیم. توصیه می کنیم حتما مقاله مربوط به زمان آینده کامل و یا Future Perfect Tense را مطالعه بفرمایید. در این قسمت نیز در ابتدا کاربرد اصلی زمان آینده… بیشتر بخوانید…

زمان گذشته کامل استمراری Past Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از این آموزش از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان گذشته کامل استمراری Past Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. حتماً توصیه می کنیم که مقاله مربوط به زمان گذشته کامل و همچنین حال کامل استمراری را مطالعه کنید تا بتوانید مطالب مربوط به این مقاله را به بهترین شکل ممکن فرا بگیرید. باز هم شبیه به قبل در ابتدا در رابطه با… بیشتر بخوانید…

زمان آینده کامل Future Perfect Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان آینده کامل Future Perfect Tense در زبان انگلیسی صحبت می کنیم. این زمان یکی از زمان هایی است که به دلیل عدم وجود یک معادل در زبان فارسی برای آن، اغلب فهم آن برای زبان آموزان دشوار می باشد. در این قسمت به بررسی یک کاربرد اساسی از این زمان پرداخته و… بیشتر بخوانید…

زمان حال کامل استمراری Present Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های موجود در زبان انگلیسی در رابطه با زمان حال کامل استمراری Present Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. به دلیل عدم وجود یک معادل برای این زمان در زبان فارسی فهم آن اغلب برای زبان آموزان دشوار می باشد. علاوه بر این به خاطر نقاط تشابه و تمایزی که زمان حال کامل استمراری با زمان حال کامل و یا… بیشتر بخوانید…

زمان آینده استمراری Future Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش کامل زمان های زبان انگلیسی در رابطه با زمان آینده استمراری Future Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. شبیه به قسمت‌های دیگر در ابتدا به بررسی کاربردهای مربوط به این زمان پرداخته و سپس فرم جملات آن را بررسی می‌کنیم. کاربرد اول: صحبت کردن در رابطه با یک اتفاق در یک زمان خاص در آینده در حال رخ دادن خواهد داد یکی… بیشتر بخوانید…

زمان آینده ساده Simple Future Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی در رابطه با زمان آینده ساده Simple Future Tense در زبان انگلیسی صحبت می کنیم. اولین نکته این که در زبان انگلیسی روش‌ های مختلفی برای صحبت کردن در مورد آینده وجود دارد که ما در این قسمت در رابطه با دو مورد از مهمترین آنها صحبت می‌کنیم. مورد اول استفاده کردن از کلمه will و مورد دوم استفاده کردن… بیشتر بخوانید…

زمان گذشته کامل Past Perfect Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان گذشته کامل Past Perfect Tense در زبان انگلیسی صحبت می‌کنیم. به زمان گذشته کامل در زبان فارسی ماضی بعید نیز می گویند. شبیه به عادت هر قسمت ابتدا به بررسی کاربردهای مربوط به زمان گذشته ساده پرداخته و سپس فرم جملات آن را بررسی می‌کنیم. در همین ابتدای کار خدمت شما عرض… بیشتر بخوانید…

زمان گذشته استمراری Past Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان گذشته استمراری Past Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. طبق روال مقاله هایی که در این سری آموزشی منتشر می ‌شوند در ابتدا به بررسی کاربردهای مربوط به این زمان پرداخته و سپس فرم مربوط به جملات خبری، منفی و سوالی آن را بررسی می‌کنیم. در ابتدای کار توصیه می… بیشتر بخوانید…

زمان گذشته ساده Past Simple Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان گذشته ساده Past Simple Tense در زبان انگلیسی صحبت می‌کنیم. یکی از پرکاربردترین زمان های زبان انگلیسی زمان گذشته ساده می باشد که برای صحبت کردن در رابطه با اتفاقاتی که در گذشته رخ داده اند از آن استفاده می‌شود. شبیه به قسمت‌های قبلی، قبل از اینکه به بررسی فرم جملات زمان… بیشتر بخوانید…

زمان حال کامل Present Perfect Tense در زبان انگلیسی

در قسمت سوم از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان حال کامل Present Perfect Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. زمان حال کامل که در فارسی به آن ماضی نقلی نیز گفته می شود یکی از زمانهای بسیار مهم در زبان انگلیسی می باشد که تمامی زبان آموزان باید آن را یاد بگیرند. شبیه قسمت های قبلی از این آموزش ابتدا… بیشتر بخوانید…