آرشیو دسته ها: منابع زبان انگلیسی برای مشاغل

آموزش انگلیسی برای شاغلین صنعت هتلداری Be My Guest English for the Hotel Industry

Be My Guest English for the Hotel Industry

آموزش انگلیسی برای شاغلین صنعت هتلداری Be My Guest English for the Hotel Industry را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

انگلیسی برای مکاتبات علمی و مکالمات اجتماعی English for Academic Correspondence and Socializing

English for Academic Correspondence and Socializing

انگلیسی برای مکاتبات علمی و مکالمات اجتماعی English for Academic Correspondence and Socializing را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

انگلیسی برای برقراری ارتباط بهتر در محیطهای کاری Negotiating

Negotiating Delta Business Communication Skills

انگلیسی برای برقراری ارتباط بهتر در محیطهای کاری Negotiating را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

1 11 12 13