آرشیو دسته ها: منابع ویژه ی اساتید و مدرسین زبان انگلیسی

مجموعه ویدئویی آموزش انگلیسی VOA Let’s Teach English

مجموعه ویدئویی آموزش انگلیسی VOA Let’s Teach English را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

مجموعه ی ویدئویی The Secret Life of Words از دانشگاه استنفرد

مجموعه ی ویدئویی The Secret Life of Words از دانشگاه استنفرد را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

روش های تدریس و یادگیری زبان انگلیسی H.Douglas Brown

آموزش ویدئویی تدریس و یادگیری زبان انگلیسی H.Douglas Brown را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

مجموعه ی ویدئویی Listening Strategies David Nunan

Listening Strategies David Nunan

مجموعه ی ویدئویی Listening Strategies David Nunan را در این قمست از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان  تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

دانلود مجلات English Teaching Professional Magazine

English Teaching Professional Magazine

آرشیو کامل مجله English Teaching Professional Magazine را در این قمست از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان  تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

ویدئوهای آموزش متدهای تدریس زبان انگلیسی

Language Teaching Methods

ویدئوهای آموزش متدهای تدریس زبان انگلیسی را در این قمست از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان عزیز تقدیم می کنیم. ادامه مطلب

1 2 3