اصطلاحات عامیانه و رایج انگلیسیEnglish Idioms vol 2,3

مجموعه صوتی آموزش اصطلاحات عامیانه و رایج انگلیسیEnglish Idioms vol 2,3

اصطلاحات عامیانه و رایج انگلیسیEnglish Idioms vol 2,3 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

گرامرانگلیسی بچه ها Picture Grammar for Children 3,4

آموزش گرامرزبان برای بچه ها Picture Grammar for Children 3,4

گرامر انگلیسی بچه ها Picture Grammar for Children 3,4 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

نرم افزار رایگان تقویت قدرت شنیداری در زبان انگلیسی با Improving Listening

نرم افزار رایگان تقویت قدرت شنیداری در زبان انگلیسی با Improving Listening

نرم افزار رایگان تقویت قدرت شنیداری در زبان انگلیسی با Improving Listening را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

نرم افزارآموزش گرامرانگلیسی Top Grammar

نرم افزارآموزش گرامرانگلیسی Top Grammar

نرم افزار آموزش گرامر انگلیسی Top Grammar را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

1 121 122 123 124 125 137