ویدیوهای آموزش اصطلاحات انگلیسی English Anyone

Learn English Idioms English Anyone

ویدیوهای آموزش اصطلاحات انگلیسی English Anyone را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

ویدیو های آموزش اصطلاحات عامیانه انگلیسی Teacher Phil

Learning English Idioms (teacher phill)

ویدیو های آموزش اصطلاحات عامیانه انگلیسی Teacher Phil را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

آموزش انگلیسی عامیانه و رایج در کار و تجارت با Biz Talk 2

Biz Talk 2 More American Business Slang & Jargon

آموزش انگلیسی عامیانه و رایج در کار و تجارت با Biz Talk 2 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

1 121 122 123 124 125 161