منبع تدریس مکالمه انگلیسی ESL Teacher’s Conversation Pack

ESL Teacher's Conversation Pack

منبع تدریس مکالمه انگلیسی ESL Teacher’s Conversation Pack را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

پکیج کتابهای آموزش انگلیسی انتشارات Learning Express شامل 45 کتاب

پکیج کتابهای آموزش انگلیسی Learning Express

پکیج کتاب های آموزش انگلیسی انتشارات Learning Express شامل 45 کتاب را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

آموزش تلفظ انگلیسی English Pronunciation Course

آموزش تلفظ انگلیسی English Pronunciation Course

آموزش تلفظ انگلیسی English Pronunciation Course را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

فلش کارت های کتابهای اینترچنج ویرایش سوم Interchange 3rd Edition

LingvoSoft FlashCards English Farsi interchange flash cards

فلش کارت های کتابهای اینترچنج ویرایش سوم Interchange 3rd Edition را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

1 131 132 133 134 135 164