سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #20

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #20 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Accommodation

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Accommodation را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

زمان آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این مقاله که آخرین قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی در رابطه با زمان آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. در قسمت های قبلی در رابطه با زمان آینده کامل صحبت کردیم. توصیه می کنیم حتما مقاله مربوط به زمان آینده کامل و یا Future Perfect Tense را مطالعه بفرمایید. در این قسمت نیز در ابتدا کاربرد اصلی زمان آینده… بیشتر بخوانید…

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #19

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #19 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Advertising

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Advertising را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

زمان گذشته کامل استمراری Past Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از این آموزش از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان گذشته کامل استمراری Past Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. حتماً توصیه می کنیم که مقاله مربوط به زمان گذشته کامل و همچنین حال کامل استمراری را مطالعه کنید تا بتوانید مطالب مربوط به این مقاله را به بهترین شکل ممکن فرا بگیرید. باز هم شبیه به قبل در ابتدا در رابطه با… بیشتر بخوانید…

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Books and Films

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Books and Films را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

زمان آینده کامل Future Perfect Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان آینده کامل Future Perfect Tense در زبان انگلیسی صحبت می کنیم. این زمان یکی از زمان هایی است که به دلیل عدم وجود یک معادل در زبان فارسی برای آن، اغلب فهم آن برای زبان آموزان دشوار می باشد. در این قسمت به بررسی یک کاربرد اساسی از این زمان پرداخته و… بیشتر بخوانید…

زمان حال کامل استمراری Present Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های موجود در زبان انگلیسی در رابطه با زمان حال کامل استمراری Present Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. به دلیل عدم وجود یک معادل برای این زمان در زبان فارسی فهم آن اغلب برای زبان آموزان دشوار می باشد. علاوه بر این به خاطر نقاط تشابه و تمایزی که زمان حال کامل استمراری با زمان حال کامل و یا… بیشتر بخوانید…

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Business

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Relationships

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Relationships را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #17

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #17 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

زمان آینده استمراری Future Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش کامل زمان های زبان انگلیسی در رابطه با زمان آینده استمراری Future Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. شبیه به قسمت‌های دیگر در ابتدا به بررسی کاربردهای مربوط به این زمان پرداخته و سپس فرم جملات آن را بررسی می‌کنیم. کاربرد اول: صحبت کردن در رابطه با یک اتفاق در یک زمان خاص در آینده در حال رخ دادن خواهد داد یکی… بیشتر بخوانید…

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Clothes and Fashion

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Clothes and Fashion را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #16

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #16 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.