خرید پستی پکیج کامل منابع آزمون کمبریج CAE

توضیحات

آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی سی ای ای CAE را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی سی ای ای CAE

آزمون زبان انگلیسی Cambridge English: Advanced (CAE) که امروزه با نام C1 Advanced نیز معرفی گردیده است یکی دیگر از آزمون هایی است که توسط کمبریج مدیریت می شود و بخشی از Cambridge English Qualifications می باشد. با کسب مدرک C1 Advanced شخص می تواند در دانشگاه های مختلف و در محیط های کاری مختلف با اعتماد به نفس تمام از زبان انگلیسی استفاده کنند. در سرتاسر جهان بیش از نه هزار سازمان و موسسه آموزشی و تجاری از مدرک C1 Advanced برای سنجش سطح مهارت‌های زبانی افراد استفاده می کنند. آماده شدن برای شرکت در این آزمون به زبان آموزان شانس کسب کردن مهارت های مورد نیاز برای مطالعه کردن و زندگی کردن در یک کشور انگلیسی زبان را می دهد. آزمون C1 Advanced و یا همان Cambridge English: Advanced (CAE) بین دو آزمون B2 First و C2 Proficiency که در آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی سی پی ای CPE منابع آن را قرار داده ایم قرار دارد.

آرشیوی که در پیش روی شماست حاوی تمامی محتویات آموزشی است که برای کسب یک نمره بالا در آزمون C1 Advanced به آنها نیاز دارید. لیست زیر محتویات موجود در این آرشیو را نشان می دهد. علاوه بر دریافتی کامل این آرشیو به عنوان یک محصول کامل می توانید هر کدام از موارد را به صورت جداگانه نیز تهیه بفرمایید.

دیسک 1 (حجم: 4.3 گیگابایت)

 • کتاب CAE Practice Tests Plus (حجم: 188.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب CAE Practice Tests Plus (حجم: 111.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب CAE Practice Tests Plus (حجم: 77.2 مگابایت)
 • کتاب CAE Practice Tests Plus 2 (2014) (حجم: 187.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب CAE Practice Tests Plus 2 (2014) (حجم: 69.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب CAE Practice Tests Plus 2 (2014) (حجم: 117.8 مگابایت)
 • مجموعه CAE Result (حجم: 176.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز CAE Result (حجم: 21.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم CAE Result (حجم: 12.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک CAE Result (حجم: 11.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب CAE Result (حجم: 61.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک CAE Result (حجم: 69.8 مگابایت)
 • کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 1 (حجم: 186.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 1 (حجم: 50.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 1 (حجم: 135.2 مگابایت)
 • کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 2 (حجم: 190.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 2 (حجم: 49.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 2 (حجم: 141.2 مگابایت)
 • کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 3 (حجم: 4.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 3 (حجم: 4.2 مگابایت)
 • کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 4 (حجم: 117.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 4 (حجم: 2.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 4 (حجم: 114.9 مگابایت)
 • کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 5 (حجم: 135.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 5 (حجم: 10.6 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 5 (حجم: 124.5 مگابایت)
 • کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 6 (حجم: 172.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 6 (حجم: 12.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Cambridge Certificate in Advanced English 6 (حجم: 159.7 مگابایت)
 • مجموعه Complete Advanced CAE – 2nd Edition – 2014 (حجم: 0.5 گیگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Complete Advanced CAE – 2nd Edition – 2014 (حجم: 77.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Complete Advanced CAE – 2nd Edition – 2014 (حجم: 239.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Complete Advanced CAE – 2nd Edition – 2014 (حجم: 26.6 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Complete Advanced CAE – 2nd Edition – 2014 (حجم: 118.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Complete Advanced CAE – 2nd Edition – 2014 (حجم: 71.6 مگابایت)
 • مجموعه کتاب های متفرقه (حجم: 41.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Advanced English CAE Grammar Practice (حجم: 1.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Advanced Grammar – CAE CPE (حجم: 3.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Advanced Writing with English in Use CAE – New Edition (حجم: 23.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب CAE Handbook (حجم: 2.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب CAE Specifications and Sample Papers (حجم: 4.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Common Mistakes at CAE (حجم: 5.7 مگابایت)
 • کتاب Exam Essentials – Advanced Practice Tests 1 (حجم: 507.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Exam Essentials – Advanced Practice Tests 1 (حجم: 52.4 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Exam Essentials – Advanced Practice Tests 1 (حجم: 364.1 مگابایت)
  • فایل های ویدئویی Exam Essentials – Advanced Practice Tests 1 (حجم: 91.4 مگابایت)
 • کتاب Exam Essentials – Advanced Practice Tests 2 (حجم: 1.0 گیگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Exam Essentials – Advanced Practice Tests 2 (حجم: 409.9 مگابایت)
  • فایل های ویدئویی Exam Essentials – Advanced Practice Tests 2 (حجم: 0.6 گیگابایت)
 • کتاب Exam Essentials CAE Practice Tests (حجم: 197.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Exam Essentials CAE Practice Tests (حجم: 79.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Exam Essentials CAE Practice Tests (حجم: 117.9 مگابایت)
 • کتاب Gold Advanced (حجم: 290.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Gold Advanced Exam Maximiser (حجم: 45.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Gold Advanced (حجم: 107.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Gold Advanced (حجم: 56.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Gold Advanced (حجم: 81.4 مگابایت)
 • مجموعه Gold Experience A2 (حجم: 166.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Gold Experience A2 (حجم: 78.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Gold Experience A2 (حجم: 87.4 مگابایت)
 • کتاب New Specifications for CAE 2015 (حجم: 43.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب New Specifications for CAE 2015 (حجم: 4.6 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب New Specifications for CAE 2015 (حجم: 38.4 مگابایت)
 • مجموعه Objective CAE (حجم: 275.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Objective CAE (حجم: 73.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Objective CAE (حجم: 47.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Objective CAE (حجم: 153.9 مگابایت)

دیسک 2 (حجم: 3.9 گیگابایت)

 • کتاب Advanced Listening and Speaking CAE (حجم: 74.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Advanced Listening and Speaking CAE (حجم: 15.4 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Advanced Listening and Speaking CAE (حجم: 58.6 مگابایت)
 • مجموعه Advanced Masterclass CAE – New Edition (حجم: 149.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Advanced Masterclass CAE (حجم: 30.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Advanced Masterclass CAE (حجم: 15.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Advanced Masterclass CAE – New Edition (حجم: 103.5 مگابایت)
 • مجموعه CAE Gold Plus (حجم: 303.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز CAE Gold Plus (حجم: 36.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم CAE Gold Plus (حجم: 4.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب CAE Gold Plus (حجم: 96.1 مگابایت)
  • نرم افزار CAE Gold Plus (حجم: 166.8 مگابایت)
 • کتاب CAE Listening and Speaking Skills (حجم: 42.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب CAE Listening and Speaking Skills (حجم: 6.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب CAE Listening and Speaking Skills (حجم: 35.8 مگابایت)
 • مجموعه Certificate In Advanced English CAE 1 (حجم: 38.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Certificate In Advanced English CAE 1 (حجم: 6.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Certificate In Advanced English CAE 1 (حجم: 32.2 مگابایت)
 • مجموعه Certificate In Advanced English CAE 2 (حجم: 39.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Certificate In Advanced English CAE 2 (حجم: 6.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Certificate In Advanced English CAE 2 (حجم: 33.5 مگابایت)
 • مجموعه Certificate In Advanced English CAE 3 (حجم: 64.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Certificate In Advanced English CAE 3 (حجم: 64.3 مگابایت)
 • مجموعه Certificate In Advanced English CAE 4 (حجم: 117.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Certificate In Advanced English CAE 4 (حجم: 18.2 کیلوبایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Certificate In Advanced English CAE 4 (حجم: 2.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Certificate In Advanced English CAE 4 (حجم: 0.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Certificate In Advanced English CAE 4 (حجم: 114.6 مگابایت)
 • مجموعه Certificate In Advanced English CAE 5 (حجم: 98.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Certificate In Advanced English CAE 5 (حجم: 10.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Certificate In Advanced English CAE 5 (حجم: 3.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Certificate In Advanced English CAE 5 (حجم: 84.8 مگابایت)
 • مجموعه Certificate In Advanced English CAE 6 (حجم: 95.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Certificate In Advanced English CAE 6 (حجم: 12.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Certificate In Advanced English CAE 6 (حجم: 82.7 مگابایت)
 • مجموعه Compact Advanced (حجم: 257.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Compact Advanced (حجم: 87.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Compact Advanced (حجم: 33.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Compact Advanced (حجم: 54.6 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Compact Advanced (حجم: 82.6 مگابایت)
 • مجموعه Complete CAE (حجم: 194.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Complete CAE (حجم: 21.9 مگابایت)
  • نرم افزار Complete CAE (حجم: 133.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Complete CAE (حجم: 39.0 مگابایت)
 • کتاب Exam Essentials Advanced 2 (حجم: 472.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Exam Essentials Advanced 2 (حجم: 62.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Exam Essentials Advanced 2 (حجم: 409.9 مگابایت)
 • مجموعه Fast Track to CAE (حجم: 205.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Fast Track to CAE (حجم: 90.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Fast Track to CAE (حجم: 7.6 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Fast Track to CAE (حجم: 107.8 مگابایت)
 • مجموعه Focus on Advanced English CAE Revised and Updated (حجم: 58.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Focus on Advanced English CAE Revised and Updated (حجم: 56.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Focus on Advanced English CAE Revised and Updated (حجم: 1.8 مگابایت)
 • کتاب Oxford Practice Tests for the Revised CAE 2015 (حجم: 259.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Oxford Practice Tests for the Revised CAE 2015 (حجم: 121.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Oxford Practice Tests for the Revised CAE 2015 (حجم: 138.9 مگابایت)
 • کتاب Practice Tests Plus CAE 2 – 2011 (حجم: 177.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Practice Tests Plus CAE 2 – 2011 (حجم: 44.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Practice Tests Plus CAE 2 – 2011 (حجم: 132.5 مگابایت)
 • مجموعه Ready for Advanced – 3rd Edition (حجم: 329.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Ready for Advanced – 3rd Edition (حجم: 199.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Ready for Advanced – 3rd Edition (حجم: 129.6 مگابایت)
 • مجموعه Spotlight on Advanced (حجم: 0.6 گیگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Spotlight on Advanced Exam Booster (حجم: 83.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Spotlight on Advanced (حجم: 62.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب ورک بوک Spotlight on Advanced – Exam Booster (حجم: 77.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Spotlight on Advanced – Listening Tests (حجم: 29.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Spotlight on Advanced (حجم: 156.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Spotlight on First – Exam Booster Workbook (حجم: 178.9 مگابایت)
 • مجموعه Spotlight on CAE (حجم: 185.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Spotlight on CAE (حجم: 29.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب معلم Spotlight on CAE (حجم: 35.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Spotlight on CAE (حجم: 121.1 مگابایت)
 • کتاب Succeed in Cambridge CAE Ten Practice Tests (حجم: 265.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Succeed in Cambridge CAE Ten Practice Tests (حجم: 36.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Succeed in Cambridge CAE Ten Practice Tests Model Compositions (حجم: 460.1 کیلوبایت)
  • فایل PDF کتاب Succeed in Cambridge CAE Ten Practice Tests Self-Study Guide (حجم: 8.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Succeed in Cambridge CAE Ten Practice Tests (حجم: 219.7 مگابایت)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آرشیو کامل منابع آمادگی آزمون زبان انگلیسی سی ای ای CAE”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *