فایل های صوتی، ویدئویی و PDF

توضیحات

آرشیو کامل منابع آموزش تلفظ و لهجه زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

آرشیو کامل منابع آموزش تلفظ و لهجه زبان انگلیسی

آرشیوی که در این قسمت از وب سایت کاردوآنلاین به شما معرفی می شود حاوی تمامی منابع موجود است که به من که به منظور تقویت تلفظ و لهجه زبان انگلیسی منتشر شده اند. این مجموعه بی نظیر که در حال حاضر جامع‌ ترین آرشیو کامل منابع تقویت لهجه و تلفظ زبان انگلیسی به حساب می آید شامل تعداد بی شماری از منابع ویدیویی، فایل های PDF کتاب ها، فایل های صوتی و دوره های متنوع موجود برای بهبود تلفظ زبان انگلیسی دوستان می باشد. لیست کامل منابع موجود در این آرشیو را در قسمت زیر برای شما قرار داده ایم. این آرشیو بی نظیر را می توانید در این قسمت از سایت کاردوآنلاین در قالب یک محصول کامل خریداری کنید.

دیسک 1 (حجم: 4.6 گیگابایت)

 • کتاب ABC Pronunciary (حجم: 216.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ABC Pronunciary (حجم: 17.0 مگابایت)
  • فایل های ویدئویی ABC Pronunciary (حجم: 199.5 مگابایت)
 • کتاب Accent Reduction Made Easy (حجم: 175.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Accent Reduction Made Easy (حجم: 18.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Accent Reduction Made Easy (حجم: 157.0 مگابایت)
 • کتاب Accurate English (حجم: 256.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Accurate English (حجم: 116.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Accurate English (حجم: 139.8 مگابایت)
 • کتاب Acting With Accent – Australian (حجم: 58.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting With Accent – Australian (حجم: 5.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting With Accent – Australian (حجم: 53.0 مگابایت)
 • کتاب Acting with Accent Plus (حجم: 10.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with Accent Plus (حجم: 86.2 کیلوبایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with Accent Plus (حجم: 10.7 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – American Southern (حجم: 44.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – American Southern (حجم: 3.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – American Southern (حجم: 41.4 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Boston (حجم: 37.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Boston (حجم: 3.6 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Boston (حجم: 33.9 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Chicago (حجم: 37.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Chicago (حجم: 3.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Chicago (حجم: 34.5 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Cockney (حجم: 28.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Cockney (حجم: 406.4 کیلوبایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Cockney (حجم: 28.2 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Irish (حجم: 57.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Irish (حجم: 4.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Irish (حجم: 52.8 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – New York City (حجم: 58.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – New York City (حجم: 2.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – New York City (حجم: 55.2 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Russian (حجم: 59.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Russian (حجم: 5.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Russian (حجم: 54.3 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Scottish (حجم: 55.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Scottish (حجم: 2.6 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Scottish (حجم: 52.7 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Standard British (حجم: 60.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Standard British (حجم: 4.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Standard British (حجم: 55.5 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Texas (حجم: 42.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Texas (حجم: 4.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Texas (حجم: 37.3 مگابایت)
 • کتاب American Accent Course (حجم: 0.9 گیگابایت)
  • فایل PDF کتاب American Accent Course Awareness Journal (حجم: 0.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک American Accent Course (حجم: 2.8 مگابایت)
  • فایل های ویدئویی کتاب American Accent Course (حجم: 445.5 مگابایت)
 • کتاب American Accent Training – 3rd Edition (حجم: 0.7 گیگابایت)
  • فایل PDF کتاب American Accent Training – 3rd Edition (حجم: 30.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب American Accent Training – 3rd Edition (حجم: 0.6 گیگابایت)
 • کتاب American Accent Training Grammar (حجم: 247.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب American Accent Training Grammar (حجم: 125.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب American Accent Training Grammar (حجم: 122.4 مگابایت)
 • کتاب American English Pronunciation – Rachel’s English (حجم: 226.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب American English Pronunciation – Rachel’s English (حجم: 23.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب American English Pronunciation – Rachel’s English (حجم: 202.5 مگابایت)
 • پادکست American English Pronunciation Podcast (حجم: 1.1 گیگابایت)
  • فایل های صوتی پادکست American English Pronunciation Podcast (حجم: 1.1 گیگابایت)
 • کتاب Better English Pronunciation (حجم: 75.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Better English Pronunciation (حجم: 5.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Better English Pronunciation (حجم: 70.7 مگابایت)
 • کتاب Clear Speech (حجم: 77.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Clear Speech (حجم: 9.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Clear Speech (حجم: 68.1 مگابایت)

دیسک 2 (حجم: 4.2 گیگابایت)

 • کتاب American Accent Guide (حجم: 0.7 گیگابایت)
  • فایل PDF کتاب American Accent Guide Part 1 (حجم: 58.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب American Accent Guide Part 2 (حجم: 57.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب American Accent Guide (حجم: 414.0 مگابایت)
  • فایل های ویدئویی کتاب American Accent Guide (حجم: 210.3 مگابایت)
 • مجموعه ویدئویی BBC Learning English Pronunciation Tips (حجم: 0.7 گیگابایت)
  • فایل های ویدئویی BBC Learning English Pronunciation Tips (حجم: 0.7 گیگابایت)
 • پادکست Charles Becker – Free Pronunciation Podcast (حجم: 1.2 گیگابایت)
  • فایل های صوتی Charles Becker – Free Pronunciation Podcast (حجم: 1.2 گیگابایت)
 • کتاب EAP English for Academic Study Pronunciation (حجم: 12.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب EAP English for Academic Study Pronunciation (حجم: 12.2 مگابایت)
 • کتاب Elements of Pronunciation (حجم: 169.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Elements of Pronunciation (حجم: 9.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Elements of Pronunciation (حجم: 159.9 مگابایت)
 • مجموعه ویدئویی English Lesson Pronunciation (حجم: 16.6 مگابایت)
  • فایل های ویدئویی English Lesson Pronunciation (حجم: 16.6 مگابایت)
 • کتاب English Phonetics and Phonology (حجم: 130.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب English Phonetics and Phonology (حجم: 8.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب English Phonetics and Phonology (حجم: 122.1 مگابایت)
 • مجموعه English Pronunciation Course (حجم: 180.6 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب English Pronunciation Course (حجم: 145.7 مگابایت)
  • فایل های PDF کتاب های English Pronunciation Course (حجم: 2.1 مگابایت)
  • فایل های ویدئویی English Pronunciation Course (حجم: 32.8 مگابایت)
 • مجموعه ویدئوهای English Pronunciation Lessons with Jennifer (حجم: 477.8 مگابایت)
  • فایل های ویدئویی English Pronunciation Lessons with Jennifer (حجم: 477.8 مگابایت)
 • کتاب English Pronunciation Made Simple (حجم: 120.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب English Pronunciation Made Simple (حجم: 15.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب English Pronunciation Made Simple (حجم: 105.7 مگابایت)
 • کتاب English Pronunciation Programme (حجم: 139.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب English Pronunciation Programme (حجم: 31.4 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب English Pronunciation Programme (حجم: 107.7 مگابایت)
 • کتاب Fluent English (حجم: 159.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Fluent English (حجم: 1.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Fluent English (حجم: 157.7 مگابایت)
 • کتاب The Mother Tongue (حجم: 168.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب The Mother Tongue (حجم: 2.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب The Mother Tongue (حجم: 165.7 مگابایت)

دیسک 3 (حجم: 3.5 گیگابایت)

 • مجموعه کتاب های متفرقه (حجم: 198.1 مگابایت) – جدید
  • فایل PDF کتاب A Practical Introduction to Phonetics (حجم: 21.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب An Introduction to General American Phonetics (حجم: 98.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب English Speech Rhythm (حجم: 28.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب How to Do Standard English Accents (حجم: 2.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Phonics for Dummies (حجم: 11.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Practice Makes Perfect English Pronouns and Prepositions – 2nd Edition (حجم: 0.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Teaching English Pronunciation (حجم: 17.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Tips for Pronunciation (حجم: 16.5 مگابایت)
 • کتاب English Pronunciation in Use (حجم: 360.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب English Pronunciation in Use (حجم: 88 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب English Pronunciation in Use (حجم: 272 مگابایت)
 • کتاب English Pronunciation in Use – Advanced (حجم: 449.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب English Pronunciation in Use – Advanced (حجم: 8.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب English Pronunciation in Use – Advanced (حجم: 440.4 مگابایت)
 • کتاب English Pronunciation in Use – Elementary (حجم: 470.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب English Pronunciation in Use – Elementary (حجم: 42.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب English Pronunciation in Use – Elementary (حجم: 428.0 مگابایت)
 • کتاب English Pronunciation in Use – Intermediate (حجم: 169.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب English Pronunciation in Use – Intermediate (حجم: 31.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب English Pronunciation in Use – Intermediate (حجم: 137.7 مگابایت)
 • نرم افزار English Tutor (حجم: 397.9 مگابایت)
  • نرم افزار English Tutor (حجم: 397.9 مگابایت)
 • کتاب Fast Fluency – Communication in English for the International (حجم: 9.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Fast Fluency – Communication in English for the International Age (حجم: 9.9 مگابایت)
 • کتاب Fluent English (حجم: 110.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Fluent English (حجم: 1.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Fluent English (حجم: 108 مگابایت)
 • کتاب Get Rid of Your Accent (حجم: 119.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Get Rid of Your Accent (حجم: 10.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Get Rid of Your Accent (حجم: 109.2 مگابایت)
 • کتاب Get Rid of Your Accent Advanced (حجم: 96.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Get Rid of Your Accent Advanced (حجم: 11.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Get Rid of Your Accent Advanced (حجم: 85.0 مگابایت)
 • کتاب How to Teach Pronunciation (حجم: 50.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب How to Teach Pronunciation (حجم: 17.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب How to Teach Pronunciation (حجم: 32.6 مگابایت)
 • کتاب Improve American English Accent (حجم: 304.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Improve American English Accent (حجم: 0.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Improve American English Accent (حجم: 303.8 مگابایت)
 • کتاب Listening and Comprehension (حجم: 140.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Listening and Comprehension (حجم: 204.4 کیلوبایت)
  • فایل های صوتی کتاب Listening and Comprehension (حجم: 140.5 مگابایت)
 • کتاب Living Language – Easy Pronunciation (حجم: 373.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Living Language – Easy Pronunciation (حجم: 25.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Living Language – Easy Pronunciation (حجم: 348.2 مگابایت)
 • کتاب Lose Your Accent In 28 Days (حجم: 252.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Lose Your Accent In 28 Days (حجم: 9.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Lose Your Accent In 28 Days (حجم: 67.0 مگابایت)
  • نرم افزار Lose Your Accent In 28 Days (حجم: 176.3 مگابایت)
 • کتاب Mastering the American Accent (حجم: 58.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Mastering the American Accent (حجم: 4.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Mastering the American Accent (حجم: 54.5 مگابایت)

دیسک 4 (حجم: 4.2 گیگابایت)

 • کتاب How Now Brown Cow (حجم: 193.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب How Now Brown Cow (حجم: 10.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب How Now Brown Cow (حجم: 182.9 مگابایت)
 • کتاب Mastering the American Accent – 2nd Edition (حجم: 378.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Mastering the American Accent – 2nd Edition (حجم: 2.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Mastering the American Accent – 2nd Edition (حجم: 375.3 مگابایت)
 • نرم افزار Oxford Pronunciation for Grammar (حجم: 134.2 مگابایت)
  • نرم افزار Oxford Pronunciation for Grammar (حجم: 134.2 مگابایت)
 • کتاب Perfecting Your English Pronunciation (حجم: 488.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Perfecting Your English Pronunciation (حجم: 31.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Perfecting Your English Pronunciation (حجم: 101.6 مگابایت)
  • فایل های ویدئویی Perfecting Your English Pronunciation (حجم: 355.1 مگابایت)
 • کتاب Pronounce It Perfectly in English (حجم: 320.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Pronounce It Perfectly in English (حجم: 35.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Pronounce It Perfectly in English (حجم: 285.0 مگابایت)
 • کتاب Pronouncing American English (حجم: 332.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Pronouncing American English (حجم: 44.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Pronouncing American English (حجم: 15.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Pronouncing American English (حجم: 272.4 مگابایت)
 • کتاب Pronunciation Pairs (حجم: 80.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Pronunciation Pairs (حجم: 23.4 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Pronunciation Pairs (حجم: 57.4 مگابایت)
 • مجموعه Pronunciation Power (حجم: 1.3 گیگابایت)
  • نرم افزار Pronunciation Power 1 (حجم: 0.6 گیگابایت)
  • نرم افزار Pronunciation Power 2 (حجم: 0.6 گیگابایت)
  • نرم افزار Pronunciation Power Idioms (حجم: 26.3 مگابایت)
 • مجموعه Pronunciation Workshop (حجم: 431.2 مگابایت)
  • فایل PDF مجموعه Pronunciation Workshop 800 Idioms Manual (حجم: 1.0 مگابایت)
  • فایل PDF مجموعه Pronunciation Workshop American Accent Training (حجم: 12.6 مگابایت)
  • فایل PDF مجموعه Pronunciation Workshop Training Manual (حجم: 1.8 مگابایت)
  • فایل های ویدئویی مجموعه Pronunciation Workshop (حجم: 415.8 مگابایت)
 • کتاب Real American Frankly Speaking (حجم: 140.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Real American Frankly Speaking – Los Angeles (حجم: 2.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Real American Frankly Speaking – New York (حجم: 3.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Real American Frankly Speaking (حجم: 429.7 کیلوبایت)
  • فایل های صوتی کتاب Real American Frankly Speaking (حجم: 133.7 مگابایت)
 • کتاب The Sound and Style of American English (حجم: 453.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب The Sound and Style of American English (حجم: 1.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب The Sound and Style of American English (حجم: 451.9 مگابایت)

دیسک 5 (حجم: 4.2 گیگابایت)

 • کتاب Acting with an Accent – Arabic Accent (حجم: 57.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Arabic Accent (حجم: 5.4 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Arabic Accent (حجم: 51.7 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Austrailian Accent (حجم: 58.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Austrailian Accent (حجم: 5.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Austrailian Accent (حجم: 53.0 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Dialect Monologues Volume I (حجم: 40.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Dialect Monologues Volume I (حجم: 8.2 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Dialect Monologues Volume I (حجم: 32.2 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Dialect Monologues Volume II (حجم: 48.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Dialect Monologues Volume II (حجم: 10.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Dialect Monologues Volume II (حجم: 38.4 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Down East New England Accent (حجم: 55.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Down East New England Accent (حجم: 3.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Down East New England Accent (حجم: 51.8 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – French Dialect Instruction (حجم: 57.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – French Dialect Instruction (حجم: 3.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – French Dialect Instruction (حجم: 54.5 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – German Dialect Instruction (حجم: 56.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – German Dialect Instruction (حجم: 3.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – German Dialect Instruction (حجم: 53.0 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Italian Accent (حجم: 56.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Italian Accent (حجم: 2.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Italian Accent (حجم: 53.3 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Midwest Farm Ranch Accent (حجم: 56.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Midwest Farm Ranch Accent (حجم: 3.4 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Midwest Farm Ranch Accent (حجم: 53.1 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Norweigian and Swedish Accent (حجم: 56.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Norweigian and Swedish Accent (حجم: 3.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Norweigian and Swedish Accent (حجم: 53.0 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Persian (Farsi) Accent (حجم: 55.6 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Persian (Farsi) Accent (حجم: 3.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Persian (Farsi) Accent (حجم: 52.3 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Polish Accent (حجم: 57.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Polish Accent (حجم: 3.4 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Polish Accent (حجم: 53.8 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Spanish Dialect Instruction (حجم: 57.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Spanish Dialect Instruction (حجم: 4.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Spanish Dialect Instruction (حجم: 52.8 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Upper Class New England Accent (حجم: 57.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Upper Class New England Accent (حجم: 4.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Upper Class New England Accent (حجم: 52.5 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – West Indian and Black Africa Accent (حجم: 57.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – West Indian and Black Africa Accent (حجم: 5.0 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – West Indian and Black Africa Accent (حجم: 52.4 مگابایت)
 • کتاب Acting with an Accent – Yiddish Accent (حجم: 58.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Acting with an Accent – Yiddish Accent (حجم: 5.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Acting with an Accent – Yiddish Accent (حجم: 52.8 مگابایت)
 • کتاب American Accent Program (حجم: 62.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب American Accent Program (حجم: 0.6 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب American Accent Program (حجم: 61.9 مگابایت)
 • کتاب American Accent Training – 4th Edition (حجم: 1.1 گیگابایت)
  • فایل PDF کتاب American Accent Training – 4th Edition (حجم: 33.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب American Accent Training – 4th Edition (حجم: 1.0 گیگابایت)
 • کتاب Complete Diction – Vocal Coach (حجم: 20.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Complete Diction – Vocal Coach (حجم: 20.7 مگابایت)
 • مجموعه English Tongue Twisters (حجم: 5.6 مگابایت)
  • فایل های صوتی و متنی English Tongue Twisters (حجم: 262.5 کیلوبایت)
 • کتاب Learning and Teaching Pronunciation (حجم: 69.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Learning and Teaching Pronunciation (حجم: 2.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Learning and Teaching Pronunciation (حجم: 67.2 مگابایت)
 • کتاب Listen And Say It Right In English (حجم: 180.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Listen And Say It Right In English (حجم: 33.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Listen And Say It Right In English (حجم: 146.4 مگابایت)
 • کتاب Longman Sound Advice (حجم: 283.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Longman Sound Advice (حجم: 21.4 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Longman Sound Advice (حجم: 261.8 مگابایت)
 • کتاب Perfecting Your English Pronunciation – 2nd Edition (حجم: 1.6 گیگابایت)
  • فایل PDF کتاب Perfecting Your English Pronunciation – 2nd Edition (حجم: 41.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Perfecting Your English Pronunciation – 2nd Edition (حجم: 418.2 مگابایت)
  • فایل های ویدئویی کتاب Perfecting Your English Pronunciation – 2nd Edition (حجم: 1.2 گیگابایت)

دیسک 6 (حجم: 4.1 گیگابایت)

 • کتاب Pronouncing American English – 2nd Edition (حجم: 60.3 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Pronouncing American English – 2nd Edition (حجم: 44.9 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Pronouncing American English – 2nd Edition (حجم: 15.3 مگابایت)
 • مجموعه ویدئویی Say It Correctly (حجم: 1.0 گیگابایت)
  • فایل های ویدئویی Say It Correctly (حجم: 1.0 گیگابایت)
 • کتاب Say it With Us (حجم: 45.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Say it With Us (حجم: 3.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Say it With Us (حجم: 42.1 مگابایت)
 • کتاب Ship or Sheep – 3rd Edition (حجم: 170.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Ship or Sheep – 3rd Edition (حجم: 14.7 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Ship or Sheep – 3rd Edition (حجم: 155.4 مگابایت)
 • نرم افزار Sky Pronunciation Suite (حجم: 0.6 گیگابایت)
  • نرم افزار Sky Pronunciation Suite (حجم: 0.6 گیگابایت)
 • مجموعه Songs in English with Subtitles (حجم: 417.9 مگابایت)
  • فایل های صوتی Songs in English with Subtitles (حجم: 417.7 مگابایت)
  • فایل های زیرنویس Songs in English with Subtitles (حجم: 206.8 کیلوبایت)
 • کتاب Sound Right (حجم: 63.3 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Sound Right (حجم: 27.0 مگابایت)
  • فایل های PDF کتاب های Sound Right (حجم: 36.3 مگابایت)
 • کتاب Sounds English (حجم: 46.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Sounds English (حجم: 6.4 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Sounds English (حجم: 40.0 مگابایت)
 • کتاب Southern Accent (حجم: 50.8 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Southern Accent (حجم: 1.4 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Southern Accent (حجم: 49.4 مگابایت)
 • کتاب Speak More Clearly British Accent (حجم: 52.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Speak More Clearly British Accent (حجم: 1.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Speak More Clearly British Accent (حجم: 51.6 مگابایت)
 • کتاب Spoken English Learned Quickly (حجم: 306.5 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Learning a Spoken Second Language (حجم: 506.7 کیلوبایت)
  • فایل PDF کتاب Spoken English Learned Quickly (حجم: 1.1 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Spoken English Learned Quickly Instructor’s Guide (حجم: 1.7 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Spoken English Learned Quickly (حجم: 3.5 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Spoken English Learned Quickly (حجم: 299.8 مگابایت)
 • کتاب Standard American Accent (حجم: 0.5 گیگابایت)
  • فایل PDF کتاب Standard American Accent (حجم: 113.0 کیلوبایت)
  • فایل های ویدئویی Standard American Accent (حجم: 0.5 گیگابایت)
 • مجموعه ویدئویی Talking Canadian (حجم: 499.8 مگابایت)
  • فایل های ویدئویی Talking Canadian (حجم: 499.8 مگابایت)
 • کتاب Test Your Pronunciation (حجم: 77.2 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Test Your Pronunciation (حجم: 6.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Test Your Pronunciation (حجم: 71.1 مگابایت)
 • کتاب Tree or Three (حجم: 80.4 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Tree or Three (حجم: 6.8 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Tree or Three (حجم: 73.6 مگابایت)
 • کتاب Tree or Three – 2nd Edition (حجم: 138.0 مگابایت)
  • فایل PDF کتاب Tree or Three – 2nd Edition (حجم: 14.1 مگابایت)
  • فایل های صوتی کتاب Tree or Three – 2nd Edition (حجم: 123.9 مگابایت)

دیسک 7 (حجم: 5.4 گیگابایت)

 • مجموعه ویدئویی American Accent Course 50 Rules You Must Know (حجم: 5.4 گیگابایت) – جدید
  • فایل های ویدئویی American Accent Course 50 Rules You Must Know (حجم: 5.4 گیگابایت)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آرشیو کامل منابع آموزش تلفظ و لهجه زبان انگلیسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *