آرشیو کامل منابع آموزش واژگان زبان انگلیسی

تصویر شاخص

واژگان (Vocabulary) در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

واژگان (Vocabulary) در زبان انگلیسی

اهمیت یادگیری واژگان و افزایش دایره لغات برای کسب موفقیت در زبان های خارجی بر کسی پوشیده نیست. برای برقراری یک ارتباط موثر در یک زبان دیگر در وهله اول به واژگان نیاز دارید. حتی اهمیت داشتن دانش مناسب در حوزه واژگان و لغات زبان از داشتن دانش کافی در گرامر ضروری تر می باشد.

روش های مختلفی نیز برای تقویت دایره واژگان وجود دارد که برخی از آنها شامل یادگیری پیشوندها و پسوندها و ریشه کلمات می باشند. البته یکی از موثرترین روش های یادگیری کلمه برخورد کردن مکرر با آن کلمه در بافتهای معنایی و یا context های متنوع می باشد. این موضوع باعث می‌شود تا واژگان از حالت غریبه به حالتی در بیایند که زبان آموز بتواند به طور آزادانه آنها را در گفتار و نوشتار خود مورد استفاده قرار بدهد.

آرشیو منابع واژگان زبان انگلیسی

محصول پیش رور حاوی گستره ی وسیعی از محتوا برای تقویت دانش واژگان زبان آموزان عزیز می باشد. این آرشیو بی نظیر را به تمامی دوستانی که قصد تقویت دایره ی واژگان خود دارند و یا قصد آماده شدن برای آزمون های بین المللی را دارند توصیه می کنیم.

دیسک ۱ (۳.۹ گیگابایت)

 • مجموعه صوتی ۱۰۰ Words to Make You Sound Smart حجم: ۷۰.۸ مگابایت
  • فایل های صوتی ۱۰۰ Words to Make You Sound Smart حجم: ۷۰.۸ مگابایت
 • مجموعه ۱۰۰۰ Basic English Words حجم: ۱۸۳.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های ۱۰۰۰ Basic English Words 1 حجم: ۱۸۸.۲ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۱۰۰۰ Basic English Words 1 Review Tests حجم: ۱.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های ۱۰۰۰ Basic English Words 2 حجم: ۱۹۷.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۱۰۰۰ Basic English Words 2 Review Tests حجم: ۲.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های ۱۰۰۰ Basic English Words 3 حجم: ۲۰۶.۶ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۱۰۰۰ Basic English Words 3 Review Tests حجم: ۲.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های ۱۰۰۰ Basic English Words 4 حجم: ۱۹۳.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۱۰۰۰ Basic English Words 4 Review Tests حجم: ۲.۳ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ۱۰۰۰ Basic English Words 1 حجم: ۴۰.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ۱۰۰۰ Basic English Words 2 حجم: ۴۳.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ۱۰۰۰ Basic English Words 3 حجم: ۴۴.۵ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ۱۰۰۰ Basic English Words 4 حجم: ۴۶.۵ مگابایت
 • کتاب ۱۱۰۰ Words You Need to Know – 5th Edition حجم: ۴۶.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۱۱۰۰ Words You Need to Know – 5th Edition حجم: ۱۵.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ۱۱۰۰ Words You Need to Know – 5th Edition حجم: ۳۱.۰ مگابایت
 • مجموعه ۴۰۰۰ Essential Words حجم: ۱.۰ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب ۴۰۰۰ essential English Words 1 حجم: ۷.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۴۰۰۰ Essential English Words 2 حجم: ۷.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های ۴۰۰۰ Essential English Words 2 حجم: ۱۵۱.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۴۰۰۰ Essential English Words 3 حجم: ۸.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های ۴۰۰۰ Essential English Words 3 حجم: ۲۶۰.۷ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۴۰۰۰ Essential English Words 4 حجم: ۸.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۴۰۰۰ Essential English Words 5 حجم: ۷.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های ۴۰۰۰ Essential English Words 5 حجم: ۳۰۰.۶ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۴۰۰۰ Essential English Words 6 حجم: ۷.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های ۴۰۰۰ Essential English Words 6 حجم: ۲۸۱.۶ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های ۴۰۰۰ Essential English Words حجم: ۱۵۱.۵ کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب ۴۰۰۰ Essential Words 1 حجم: ۱۶۶.۵ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ۴۰۰۰ Essential Words 2 حجم: ۱۵۵.۷ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ۴۰۰۰ Essential Words 3 حجم: ۱۵۷.۵ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ۴۰۰۰ Essential Words 4 حجم: ۱۷۲.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ۴۰۰۰ Essential Words 5 حجم: ۱۷۶.۳ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ۴۰۰۰ Essential Words 6 حجم: ۱۷۰.۹ مگابایت
 • کتاب ۵۰۰۰ Collegiate Words with Brief Definition حجم: ۲۱۱.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۵۰۰۰ Collegiate Words with Brief Definition حجم: ۴۱۲.۴ کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب ۵۰۰۰ Collegiate Words with Brief Definition حجم: ۲۱۱.۳ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی ۵۰۴ Absolutely Essential Words حجم: ۲۸۱.۹ مگابایت
 • مجموعه A Way With Words حجم: ۱۳۵.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Way With Words 1 حجم: ۷.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Way With Words 2 حجم: ۸.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب A Way With Words 1 حجم: ۸۵.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب A Way With Words 2 حجم: ۳۳.۷ مگابایت
 • نرم افزار Barron’s 501 English Verbs حجم: ۶.۳ مگابایت
  • نرم افزار Barron’s 501 English Verbs
 • نرم افزار Barron’s 501 Words حجم: ۶.۳ مگابایت
  • نرم افزار Barron’s 501 Words
 • مجموعه صوتی Barron’s A-Z Wordlist حجم: ۴۲۴.۴ مگابایت
 • کتاب Barron’s Wordplay 550+ Words You Need to Know حجم: ۱۵۶.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Barron’s Wordplay 550+ Words You Need to Know حجم: ۳۹۹.۶ کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Barron’s Wordplay 550+ Words You Need to Know حجم: ۱۵۶.۴ مگابایت
 • مجموعه Boost Your Vocabulary حجم: ۴۶.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Boost Your Vocabulary 1 حجم: ۱۶.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Boost Your Vocabulary 2 حجم: ۶.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Boost Your Vocabulary 3 حجم: ۹.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Boost Your Vocabulary 4 حجم: ۱۴.۵ مگابایت
 • مجموعه Building Vocabulary Flip Chart حجم: ۳۸.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Building Vocabulary Flip Chart 1 حجم: ۱۱.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Building Vocabulary Flip Chart 2 حجم: ۱۲.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Building Vocabulary Flip Chart 3 حجم: ۱۳.۹ مگابایت
 • مجموعه Building Vocabulary from Word Roots حجم: ۲۹.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Building Vocabulary from Word Roots 3 حجم: ۹.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Building Vocabulary from Word Roots 4 حجم: ۱۱.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Building Vocabulary from Word Roots 5 حجم: ۸.۸ مگابایت
 • کالکشن Check Your English Vocabulary حجم: ۱۴۰.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For Academic English – 3rd Edition حجم: ۰.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For Academic English حجم: ۲.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For Banking حجم: ۱.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For Business حجم: ۰.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For Colloquial English حجم: ۱.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For Computers حجم: ۰.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For English For The IELTS Examination حجم: ۳.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For FCE حجم: ۱۸.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For Human Resources حجم: ۱.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For Idioms حجم: ۲.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For IELTS حجم: ۲.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For Law حجم: ۳۵۴.۶ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For Living in UK حجم: ۳۹۸.۴ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For Medicine حجم: ۲۹۶.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For Military English حجم: ۴۶.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For Natural English Collocations حجم: ۳۸.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For PET حجم: ۳.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For TOEFL حجم: ۱۲.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For TOEIC حجم: ۲.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Check Your English Vocabulary For Tourism حجم: ۰.۹ مگابایت
 • مجموعه Confidence in Context حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Confidence in Context 1 Flash Cards حجم: ۸.۰ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Confidence in Context 1 حجم: ۲۴۱.۲ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Confidence in Context 2 Flash Cards حجم: ۷.۱ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Confidence in Context 2 حجم: ۲۳۸.۸ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Confidence in Context 3 Flash Cards حجم: ۸.۰ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Confidence in Context 3 حجم: ۲۳۷.۲ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Confidence in Context 4 Flash Cards حجم: ۶.۲ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Confidence in Context 4 حجم: ۱.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Confidence in Context 5 Flash Cards حجم: ۶.۴ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Confidence in Context 5 حجم: ۱.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Confidence in Context 6 Flash Cards حجم: ۶.۶ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Confidence in Context 6 حجم: ۱.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Confidence in Context 7 Flash Cards حجم: ۶.۳ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Confidence in Context 7 حجم: ۱.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Confidence in Context 8 Flash Cards حجم: ۶.۳ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Confidence in Context 8 حجم: ۱.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Confidence in Context 9 Flash Cards حجم: ۶.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ورک بوک Confidence in Context 9 حجم: ۱.۳ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Confidence in Context 1 حجم: ۵۹.۵ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Confidence in Context 2 حجم: ۵۷.۷ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Confidence in Context 3 حجم: ۵۸.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Confidence in Context 4 حجم: ۶۲.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Confidence in Context 5 حجم: ۶۳.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Confidence in Context 6 حجم: ۶۴.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Confidence in Context 7 حجم: ۶۷.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Confidence in Context 8 حجم: ۶۳.۵ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Confidence in Context 9 حجم: ۶۲.۹ مگابایت
 • مجموعه صوتی Dynamic Vocabulary حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • فایل های صوتی Dynamic Vocabulary 1 حجم: ۱۰۵.۳ مگابایت
  • فایل های صوتی Dynamic Vocabulary 2 حجم: ۱۲۳.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی Dynamic Vocabulary 3 حجم: ۱۶۵.۴ مگابایت
  • فایل های صوتی Dynamic Vocabulary 4 حجم: ۱۳۱.۳ مگابایت
 • کتاب Easy English Vocabulary حجم: ۵۳.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Easy English Vocabulary حجم: ۲۲۹.۴ کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Easy English Vocabulary حجم: ۵۳.۴ مگابایت

دیسک ۲ (۰.۹ گیگابایت)

 • مجموعه English with Crosswords حجم: ۱۷۹.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب English With Crosswords 1 Beginners حجم: ۱۱۱.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب English With Crosswords 2 Intermediate حجم: ۳۶.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب English With Crosswords 3 Advanced حجم: ۳۱.۷ مگابایت
 • مجموعه Executive Vocabulary حجم: ۳۵۶.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Executive Vocabulary 1 حجم: ۶۸.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Executive Vocabulary 2 حجم: ۷۱.۸ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Executive Vocabulary 3 حجم: ۷۱.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Executive Vocabulary 4 حجم: ۷۳.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Executive Vocabulary 5 حجم: ۷۱.۷ مگابایت
 • مجموعه Focus on Vocabulary حجم: ۱۵۳.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Focus on Vocabulary 1 حجم: ۱۴۶.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Focus on Vocabulary 1 حجم: ۰.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Focus on Vocabulary 2 حجم: ۵.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Focus on Vocabulary 2 حجم: ۱.۰ مگابایت
 • مجموعه High Vocabulary حجم: ۲.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب High Vocabulary 1 حجم: ۰.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب High Vocabulary 2 حجم: ۰.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب High Vocabulary 3 حجم: ۰.۹ مگابایت
 • مجموعه Interactive Notebooks Language Arts حجم: ۶۴.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Interactive Notebooks Language Arts 1 حجم: ۷.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Interactive Notebooks Language Arts 2 حجم: ۱۰.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Interactive Notebooks Language Arts 3 حجم: ۱۴.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Interactive Notebooks Language Arts 5 حجم: ۱۳.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Interactive Notebooks Language Arts 7 حجم: ۱۰.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Interactive Notebooks Word Study 4 حجم: ۹.۲ مگابایت
 • مجموعه Key Words for Fluency حجم: ۱۲۸.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Key Words for Fluency Intermediate حجم: ۶۱.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Key Words for Fluency Pre-Intermediate حجم: ۳۵.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Key Words for Fluency Upper Intermediate حجم: ۳۱.۳ مگابایت

دیسک ۳ (۱.۵ گیگابایت)

 • مجموعه Pearson Language Central ELD Leveled Word Cards حجم: ۱۵۴.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Pearson Language Central ELD Leveled Word Cards 1 حجم: ۲۹.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Pearson Language Central ELD Leveled Word Cards 2 حجم: ۳۲.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Pearson Language Central ELD Leveled Word Cards 3 حجم: ۳۱.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Pearson Language Central ELD Leveled Word Cards 4 حجم: ۳۳.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Pearson Language Central ELD Leveled Word Cards 5 حجم: ۲۸.۲ مگابایت
 • مجموعه صوتی Verbal Power حجم: ۳۸۳.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی Verbal Power 1 حجم: ۹۵.۱ مگابایت
  • فایل های صوتی Verbal Power 2 حجم: ۸۹.۵ مگابایت
  • فایل های صوتی Verbal Power 3 حجم: ۹۲.۳ مگابایت
  • فایل های صوتی Verbal Power 4 حجم: ۱۰۷.۱ مگابایت
 • مجموعه Visual Vocabulary Resources حجم: ۲۱۵.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Visual Vocabulary Resources 1 حجم: ۲۴.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Visual Vocabulary Resources 2 حجم: ۲۵.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Visual Vocabulary Resources 3 حجم: ۳۲.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Visual Vocabulary Resources 4 حجم: ۳۳.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Visual Vocabulary Resources 5 حجم: ۳۷.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Visual Vocabulary Resources 6 حجم: ۴۰.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Visual Vocabulary Resources GK حجم: ۲۱.۲ مگابایت
 • نرم افزار Vocaboly 3.1 حجم: ۳.۹ مگابایت
  • نرم افزار Vocaboly 3.1
 • مجموعه Vocabulary and Spelling حجم: ۳.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary and Spelling 1 حجم: ۱.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary and Spelling 2 حجم: ۰.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary and Spelling 3 حجم: ۰.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary and Spelling 4 حجم: ۱.۱ مگابایت
 • مجموعه Vocabulary BJ THOMAS حجم: ۱۲.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary BJ THOMAS Advanced حجم: ۶.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary BJ THOMAS Elementary حجم: ۳.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary BJ THOMAS Intermediate حجم: ۲.۸ مگابایت
 • مجموعه Vocabulary Booster حجم: ۱۳۲.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Booster 1 حجم: ۷۴.۰ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Booster 2 حجم: ۹۲.۸ کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Vocabulary Booster 1 حجم: ۶۸.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Vocabulary Booster 2 حجم: ۶۴.۷ مگابایت
 • مجموعه Vocabulary Explorations حجم: ۴۱.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Explorations A حجم: ۲۶.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Vocabulary Explorations A حجم: ۲۶۳.۸ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب معلم Vocabulary Explorations A حجم: ۰.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Vocabulary Explorations B حجم: ۲۷۲.۷ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Vocabulary Explorations B حجم: ۱۲.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Vocabulary Explorations B حجم: ۰.۵ مگابایت
  • فایل PDF مربوط به Vocabulary Explorations B Testbank حجم: ۰.۸ مگابایت
 • مجموعه Vocabulary Files حجم: ۱۰۳.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Files C1 حجم: ۴۱.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Vocabulary Files C1 حجم: ۹۱.۸ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Files C2 حجم: ۶۱.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Vocabulary Files C2 حجم: ۶۸.۱ کیلوبایت
 • مجموعه Vocabulary in Context حجم: ۴.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Everyday Living Words حجم: ۰.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary History and Geography Words حجم: ۰.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Media and Marketplace Words حجم: ۰.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Music, Art, and Literature حجم: ۰.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Science and Technology حجم: ۰.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Workplace and Careers حجم: ۰.۶ مگابایت
 • مجموعه Vocabulary Readers حجم: ۴۳۹.۱ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Vocabulary Readers Grade 1 حجم: ۷۹.۲ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Vocabulary Readers Grade 2 حجم: ۶۰.۵ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Vocabulary Readers Grade 3 حجم: ۵۹.۷ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Vocabulary Readers Grade 4 حجم: ۷۶.۵ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Vocabulary Readers Grade 5 حجم: ۴۸.۸ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Vocabulary Readers Grade 6 حجم: ۳۵.۷ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Vocabulary Readers Kindergarten حجم: ۷۸.۸ مگابایت

دیسک ۴ (۴.۱ گیگابایت)

 • کتاب English for Everyone – English Vocabulary Builder حجم: ۱۶۹.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب English for Everyone – English Vocabulary Builder حجم: ۸۷.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب English for Everyone – English Vocabulary Builder حجم: ۸۲.۳ مگابایت
 • نرم افزار Learning Vocabulary حجم: ۱.۹ گیگابایت
  • نرم افزار Learning Vocabulary
 • مجموعه Longman World Club حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Longman World Club 1 حجم: ۲۳.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Longman World Club 2 Activity حجم: ۵.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Longman World Club 2 حجم: ۲۷.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Longman World Club 2 حجم: ۴۴.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Longman World Club 3 Activity حجم: ۷.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Longman World Club 3 حجم: ۲۶.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Longman World Club 3 حجم: ۳۹.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Longman World Club 4 Activity حجم: ۷.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب دانش آموز Longman World Club 4 حجم: ۲۳.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب معلم Longman World Club 4 حجم: ۳۳.۸ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Longman World Club 1 حجم: ۸۹.۵ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Longman World Club 2 حجم: ۶۹.۴ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Longman World Club 3 حجم: ۱۰۹.۸ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Longman World Club 4 حجم: ۱۲۲.۱ مگابایت
 • نرم افزار Merriam Webster’s Vocabulary Builder حجم: ۳۱۶.۵ مگابایت
  • نرم افزار Merriam Webster’s Vocabulary Builder
 • نرم افزار Mnemosyne 1.2.2 حجم: ۷.۹ مگابایت
  • نرم افزار Mnemosyne 1.2.2
 • مجموعه Oxford Word Skills حجم: ۰.۷ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Oxford Word Skills Advanced Activity حجم: ۱۷۸.۹ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Oxford Word Skills Advanced حجم: ۵۱.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Oxford Word Skills Basic Activity حجم: ۲.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Oxford Word Skills Basic حجم: ۷۷.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Oxford Word Skills Intermediate Activity حجم: ۱۲.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Oxford Word Skills Intermediate حجم: ۵۰.۸ مگابایت
  • نرم افزار Oxford Word Skills – Advanced حجم: ۲۵۱.۳ مگابایت
  • نرم افزار Oxford Word Skills – Basic حجم: ۱۳۵.۹ مگابایت
  • نرم افزار Oxford Word Skills – Intermediate حجم: ۱۶۸.۷ مگابایت
 • کتاب Oxford Wordpower Trainer حجم: ۲۱.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Oxford Wordpower Trainer حجم: ۲۱.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Oxford Wordpower Trainer حجم: ۷۷.۹ کیلوبایت
 • مجموعه Penguin – Test Your Vocabulary ESL حجم: ۹۳.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Penguin – Test Your Vocabulary 1 حجم: ۳۰.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Penguin – Test Your Vocabulary 2 حجم: ۹.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Penguin – Test Your Vocabulary 3 حجم: ۹.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Penguin – Test Your Vocabulary 4 حجم: ۷.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Penguin – Test Your Vocabulary 5 حجم: ۳۶.۵ مگابایت
 • مجموعه Picture It! for Vocabulary Development حجم: ۱۳۰.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Picture It! for Vocabulary Development 1 حجم: ۸۵.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Picture It! for Vocabulary Development 2 حجم: ۷.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Picture It! for Vocabulary Development Kindergarten حجم: ۳۶.۶ مگابایت
 • مجموعه Treasures Oral Vocabulary حجم: ۱۶۹.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Treasures Oral Vocabulary 2 حجم: ۸۶.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Treasures Oral Vocabulary Kindergarten حجم: ۸۳.۵ مگابایت

دیسک ۵ (۴.۰ گیگابایت)

 • مجموعه Smart Grammar and Vocabulary حجم: ۴۱۲.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Smart Grammar and Vocabulary 1 A حجم: ۴.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Smart Grammar and Vocabulary 1 B حجم: ۶.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Smart Grammar and Vocabulary 2 A حجم: ۶.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Smart Grammar and Vocabulary 2 B حجم: ۵.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Smart Grammar and Vocabulary 3 حجم: ۱۳.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Smart Grammar and Vocabulary 4 A حجم: ۶.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Smart Grammar and Vocabulary 4 B حجم: ۶.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Smart Grammar and Vocabulary 5 حجم: ۳۹.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Smart Grammar and Vocabulary 6 حجم: ۴۳.۱ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Smart Grammar and Vocabulary 1 حجم: ۳۵.۵ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Smart Grammar and Vocabulary 2 حجم: ۳۲.۸ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Smart Grammar and Vocabulary 3 حجم: ۷۵.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Smart Grammar and Vocabulary 4 حجم: ۷۲.۸ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Smart Grammar and Vocabulary 6 حجم: ۶۲.۸ مگابایت
 • مجموعه Target Vocabulary حجم: ۱۱.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Target Vocabulary 1 حجم: ۲.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Target Vocabulary 2 حجم: ۵.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Target Vocabulary 3 حجم: ۲.۶ مگابایت
 • کالکشن Test Your English حجم: ۱۱۵.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English – Business English General Usage حجم: ۵.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English – Business English Hotel And Catering حجم: ۱۲.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English – Phrasal Verbs (Intermediate to Advanced) حجم: ۱۱.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English – Prepositions (Intermediate to Advanced) حجم: ۳.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English – Professional English Business General حجم: ۲.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English – Professional English Management حجم: ۲.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English – Professional English Marketing حجم: ۶.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English – Pronunciation (Intermediate to Advanced) حجم: ۵.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English – Reading (Intermediate to Advanced) حجم: ۳.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English – Start Testing Your Vocabulary (Beginner) حجم: ۱.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English – Vocabulary 1 (Elementary) حجم: ۲.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English – Vocabulary 2 (Intermediate) حجم: ۲.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English – Vocabulary 3 (Intermediate to FCE) حجم: ۲.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English – Vocabulary 4 (Upper-Intermediate to CAE) حجم: ۶.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English – Vocabulary 5 (Advanced to CPE) حجم: ۴۰.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English – Vocabulary For FCE (Intermediate to Upper-Intermediate) حجم: ۶.۴ مگابایت
 • کتاب Verbal Advantage حجم: ۱.۲ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Verbal Advantage حجم: ۲.۷ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Verbal Advantage حجم: ۱.۲ گیگابایت
 • مجموعه Vocabulary Builder حجم: ۰.۸ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Builder 1 Annotated Teacher Edition حجم: ۱۱۳.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Builder 1 حجم: ۱۰۲.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Builder 2 حجم: ۷۰.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Builder 3 Annotated Teacher Edition حجم: ۱۱۱.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Builder 4 حجم: ۱۰۰.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Builder 5 حجم: ۱۰۱.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Builder 6 حجم: ۱۰۱.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Builder 7 حجم: ۱۰۱.۸ مگابایت
 • مجموعه Vocabulary Building حجم: ۱۹.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Building 1 حجم: ۳.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Building 2 حجم: ۳.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Building 3 حجم: ۶.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Building 4 حجم: ۶.۰ مگابایت
 • مجموعه Vocabulary Practice and Tests حجم: ۱۶۱.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Practice and Tests 10 حجم: ۲۱.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Vocabulary Practice and Tests 10 حجم: ۹.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Practice and Tests 11 حجم: ۶.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Vocabulary Practice and Tests 11 حجم: ۰.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Practice and Tests 12 حجم: ۳۷.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Vocabulary Practice and Tests 12 حجم: ۹.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Practice and Tests 6 حجم: ۲۲.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Vocabulary Practice and Tests 6 حجم: ۲.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Practice and Tests 7 حجم: ۱۵.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Vocabulary Practice and Tests 7 حجم: ۵.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Practice and Tests 8 حجم: ۱۶.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Vocabulary Practice and Tests 8 حجم: ۵.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Practice and Tests 9 حجم: ۷.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های Vocabulary Practice and Tests 9 حجم: ۲.۶ مگابایت
 • کتاب Vocabulary Program Powerful Words حجم: ۴۳۱.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Program Powerful Words حجم: ۱۱۰.۲ کیلوبایت
  • حجم: ۱.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Vocabulary Program Powerful Words حجم: ۴۳۰.۳ مگابایت
 • نرم افزار Vocabulary Puzzles حجم: ۴۲۰.۳ مگابایت
  • نرم افزار Vocabulary Puzzles 1 حجم: ۴۲۰.۳ مگابایت
 • مجموعه صوتی Word Junior حجم: ۲۵۷.۷ مگابایت
 • مجموعه صوتی Word Master حجم: ۲۳۶.۲ مگابایت

دیسک ۶ (۳.۴ گیگابایت)

 • مجموعه کتاب های متفرقه حجم: ۱.۰ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب ۱۰۰ Percent Vocabulary – Primary حجم: ۱.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۱۰۰۰ Words to Expand Your Vocabulary حجم: ۱.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۱۰۰۱ Vocabulary and Spelling Questions حجم: ۴۶۹.۷ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۲۵۰ Words You Need to Know حجم: ۱۳.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۳۰ Wonderful Word Family Games حجم: ۱۱.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۴۹۹ Words Every College Student Should Know حجم: ۱.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۵۰۱ Vocabulary Questions حجم: ۴۶۶.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۵۰۱ Word Analogies Questions حجم: ۲۳۳.۹ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۵۰۴ Absolutely Essential Words – 3rd Edition حجم: ۶.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۵۰۴ Absolutely Essential Words – 6th Edition حجم: ۹.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۵۰۴ Absolutely Essential Words – Farsi حجم: ۹.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۶۰۰ Confusing English Words Explained حجم: ۳.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Dictionary of Confusable Phrases – More Than 10,000 Idioms and Collocations حجم: ۴.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Academic Vocabulary – Academic Words – 4th Edition حجم: ۶.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Advancing Vocabulary Skills – 3rd Edition حجم: ۷.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Advancing Your Phrasal Verbs 1 حجم: ۵.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Amazing Words حجم: ۱۰۸.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب America’s Greatest Word حجم: ۱۱.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب An Introduction to English Morphology حجم: ۱.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Barron’s 1100 Words You Need to Know – 7th Edition حجم: ۵.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Boatload of Idioms – Over a Thousand English Expressions حجم: ۱.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Build Your Vocabulary Skills! – A Quick and Easy Method حجم: ۰.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Building Vocabulary for College 8th Edition حجم: ۸.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Collins Cobuild key words in science & technology حجم: ۳۳.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Easy Learning – English Vocabulary حجم: ۲.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب English – MacMillan Publishers – Phrasal Verbs in Context حجم: ۳.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب English 900 Questions حجم: ۸.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب English Advanced Vocabulary and Structure Practice حجم: ۴.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب English Practice & Progress-Vocabulary Activities – Elementary حجم: ۲.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب English Puzzles Vocabulary حجم: ۱.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب English Study Vocabulary Conversation حجم: ۲.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب English Synonyms and Antonyms حجم: ۳.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب English Synonyms Test حجم: ۱۴۸.۰ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب English Vocabulary Elements حجم: ۵.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب English Vocabulary Organiser حجم: ۹.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Fifteen Thousand Useful Phrases حجم: ۰.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Fodor’s Walt Disney World with Kids حجم: ۱۱.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Foreign Words and Phrases حجم: ۳.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Grammar Essentials حجم: ۰.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Build a Better Vocabulary حجم: ۵۹.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب How to Build a Super Vocabulary حجم: ۲.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب How Vocabulary Is Learned حجم: ۱۲.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Hutchinson Dictionary of Difficult Words حجم: ۱۰.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Improving Vocabulary Skills – 3rd Edition حجم: ۸.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Interactive Vocabulary – General Words – 4th Edition حجم: ۸.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Intermediate Communication Games حجم: ۲.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Intermediate Vocabulary Games حجم: ۲۴.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Just in Time Vocabulary حجم: ۰.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Longman Word Play حجم: ۱۵.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب MBA Vocabulary حجم: ۰.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب McGraw Hill Dictionary of Problem Words and Expressions حجم: ۱.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب More Word Smart, 2nd Edition – 800+ More Words That Belong in Every Savvy Student’s Vocabulary حجم: ۲.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب News Words – Farsi حجم: ۱.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب NTC’s Dictionary of Confusing Words حجم: ۶.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Oxford University Press – Exercises On Idioms – Seidl حجم: ۱.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Oxford Word Skills Idioms and Phrasal Verbs Intermediate حجم: ۱۸.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Penguin Really Useful English Verbs حجم: ۲۸.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Primary Vocabulary Box حجم: ۱۳.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Random House Webster’s Build Your Power Vocabulary (Random House Newer Words Faster) حجم: ۴۳.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Runcie M. – Oxford Collocations Dictionary for Students of English – 2002 حجم: ۳۱.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Shortcut To English Collocations – Master 2000+ English Collocations In Used Explained Under 20 Minutes A حجم: ۱.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Speed Up Vocabulary حجم: ۱۳.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Super Duper Publications – Vocabulary Builder حجم: ۷.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Synonyms and Antonyms حجم: ۲.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Concise Oxford Dictionary of Proverbs حجم: ۲.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب The English Verb An Exploration of Structure and Meaning حجم: ۶.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Heinmann English Word Builder حجم: ۲۳.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Ultimate English Phrasal Verbs حجم: ۲.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Ultimate Verbal Phrase حجم: ۲.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Ultimate Word Success حجم: ۳.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Utility of Meaning – What Words Mean and Why حجم: ۸.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Vocabulary Builder – The Practically Painless Way to a Larger Vocabulary حجم: ۵.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب The World of Words – 8th Edition حجم: ۳.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Wrong Word Dictionary – 2,500 Most Commonly Confused Words حجم: ۲.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Top 50 Vocabulary Mistakes – How to Avoid Them حجم: ۱.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Turton – Longman Dictionary of Common Errors – 2nd Edition حجم: ۱۱۹.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Two-Word Verbs in English حجم: ۴۸.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ultimate Word Success – Laurie Rozakis حجم: ۳.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Verbs and Tenses – English Language Toolbox حجم: ۷۵.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Versatile Vocabulary – Games for Enhancing Vocabulary حجم: ۵.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary – Learning Strategies of Foreign Language Students حجم: ۱.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary and Spelling Success حجم: ۳.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Everyday Living Words حجم: ۰.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary for Dummies حجم: ۲۱.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Puzzle حجم: ۱۷.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Webster Essential Vocabulary حجم: ۵.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Webster’s Easy Learning – English Verbs حجم: ۱.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Weeds in the Garden of Words حجم: ۱.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Who Said That First حجم: ۹.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Word Formation In English حجم: ۰.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Word Games, Riddles and Logic Tests- Tax Your Brain and Boost Your English حجم: ۰.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Word of the Day حجم: ۱.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Word Play 550+ Words You Need to Know حجم: ۱.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Word Smart – 1400+ Words That Belong in Every Savvy Student’s Vocabulary – 6th Edition حجم: ۲.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Words for Ideas حجم: ۲۶.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Words in Dictionaries and History حجم: ۳.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Words One Step Ahead حجم: ۲.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Wordsearches – Widen Your Vocabulary in English حجم: ۶.۱ مگابایت
 • مجموعه Word Power Vocabulary Enrichment Activities حجم: ۳.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Word Power – Vocabulary Enrichment Activities, Grades 2 – 3 حجم: ۰.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Word Power – Vocabulary Enrichment Activities, Grades 3 – 4 حجم: ۰.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Word Power – Vocabulary Enrichment Activities, Grades 5 – 6 حجم: ۰.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Word Power – Vocabulary Enrichment Activities, Grades 6 – 7 حجم: ۰.۷ مگابایت
 • کتاب Word Smart – Building a More Educated Vocabulary حجم: ۲۵۷.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Word Smart – Building a More Educated Vocabulary حجم: ۲.۷ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Word Smart – Building a More Educated Vocabulary حجم: ۲۵۵.۰ مگابایت
 • نرم افزار Word Smart Vocabulary حجم: ۲.۱ گیگابایت
  • نرم افزار Word Smart Vocabulary 1 حجم: ۲۷۴.۶ مگابایت
  • نرم افزار Word Smart Vocabulary 2 حجم: ۲۵۹.۶ مگابایت
  • نرم افزار Word Smart Vocabulary 4 حجم: ۲۴۸.۴ مگابایت
  • نرم افزار Word Smart Vocabulary 5 حجم: ۲۶۵.۳ مگابایت
  • نرم افزار Word Smart Vocabulary 6 حجم: ۲۵۹.۵ مگابایت
  • نرم افزار Word Smart Vocabulary 7 حجم: ۲۶۵.۰ مگابایت
  • نرم افزار Word Smart Vocabulary 8 حجم: ۰.۶ گیگابایت

دیسک ۷ (۸.۱ گیگابایت)

 • کالکشن ۵۰۱ حجم: ۷.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۵۰۱ Critical Reading Questions حجم: ۱.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۵۰۱ Grammar and Writing Questions – 3rd Edition حجم: ۱.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۵۰۱ Quantitative Comparison Questions حجم: ۴۴۸.۷ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۵۰۱ Reading Comprehension Questions حجم: ۱.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۵۰۱ Sentence Completion Questions حجم: ۰.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۵۰۱ Synonym and Antonym Questions حجم: ۴۱۶.۷ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۵۰۱ Vocabulary Questions حجم: ۰.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب ۵۰۱ Word Analogy Questions حجم: ۵۰۵.۲ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۵۰۱ Writing Prompts حجم: ۰.۹ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC Shakespeare Speaks حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Shakespeare Speaks حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC Vocabulary حجم: ۱.۰ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Vocabulary حجم: ۱.۰ گیگابایت
 • مجموعه صوتی BBC Words in the News حجم: ۵۰۷.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی BBC Words in the News حجم: ۴۹۲.۰ مگابایت
  • فایل های PDF متن فایل های صوتی BBC Words in the News حجم: ۱۵.۸ مگابایت
 • مجموعه Cambridge Business Vocabulary in Use حجم: ۶۷.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Business Vocabulary in Use Advanced حجم: ۱۸.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Business Vocabulary in Use Elementary حجم: ۱۹.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Business Vocabulary in Use Intermediate حجم: ۳.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your Business Vocabulary in Use حجم: ۱۴.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English Vocabulary in Use – Upper-Intermediate حجم: ۶.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test Your English Vocabulary in Use Pre-Intermediate and Intermediate حجم: ۵.۶ مگابایت
 • مجموعه Cambridge English Collocations in Use حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge English Collocations in Use – Advanced حجم: ۷۳.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge English Collocations in Use حجم: ۶۱.۰ مگابایت
  • حجم: ۲۲۵.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب English Collocation In Use – Intermediate – 2nd Edition حجم: ۱۸۶.۸ مگابایت
 • مجموعه Cambridge English Vocabulary in Use حجم: ۲.۶ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge English Vocabulary in Use Elementary – 1st Edition حجم: ۴.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge English Vocabulary in Use Pre-Intermediate and Intermediate – 1st Edition حجم: ۵.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge English Vocabulary in Use Pre-Intermediate and Intermediate – 2nd Edition حجم: ۹.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge English Vocabulary in Use Upper-Intermediate and Advanced – 1st Edition حجم: ۳.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب English Vocabulary In Use Advanced حجم: ۵۲.۴ مگابایت
  • نرم افزار Cambridge English Vocabulary in Use Advanced حجم: ۰.۸ گیگابایت
  • نرم افزار Cambridge English Vocabulary in Use Elementary حجم: ۲۳۰.۴ مگابایت
  • نرم افزار Cambridge English Vocabulary in Use Pre-Intermediate and Intermediate حجم: ۰.۷ گیگابایت
  • نرم افزار Cambridge English Vocabulary in Use Upper-Intermediate حجم: ۰.۸ گیگابایت
 • مجموعه Cambridge English Vocabulary in Use Msc. حجم: ۱۰۸.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge Academic Vocabulary in Use حجم: ۵.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge English Idioms in Use حجم: ۲۵.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Cambridge English Phrasal Verbs In Use حجم: ۷۷.۲ مگابایت
 • مجموعه Just Vocabulary حجم: ۱۵۴.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Just Vocabulary Intermediate حجم: ۱۹.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Just Vocabulary Pre-Intermediate حجم: ۱۷.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Just Vocabulary Intermediate حجم: ۶۴.۱ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Just Vocabulary Pre-Intermediate حجم: ۵۳.۸ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Meriam Webster – Ask the Editor حجم: ۳۰۳.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Meriam Webster – Ask the Editor حجم: ۳۰۳.۰ مگابایت
 • کتاب Million Dollar Vocabulary حجم: ۸۵.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Million Dollar Vocabulary حجم: ۲.۴ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Million Dollar Vocabulary حجم: ۸۳.۰ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Oxford Commonly Confused Words حجم: ۷۰.۰ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Oxford Word Origins حجم: ۹۹.۵ مگابایت
 • کالکشن Picture Prompts حجم: ۲۲.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Picture Prompts Adjectives حجم: ۵.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Picture Prompts Body & Health حجم: ۶.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Picture Prompts Clothes حجم: ۶.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Picture Prompts Prepositions & Directions حجم: ۵.۵ مگابایت
 • کالکشن Professional English in Use حجم: ۶۰.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Professional English in Use – Finance حجم: ۱۶.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Professional English in Use – ICT حجم: ۲۰.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Professional English in Use – Law حجم: ۲۳.۸ مگابایت
 • کتاب Teach Yourself English Vocabulary حجم: ۱.۳ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself English Vocabulary حجم: ۷۶.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Teach Yourself English Vocabulary حجم: ۱.۳ گیگابایت
 • مجموعه Test It Fix It حجم: ۲۴.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test It Fix It Verbs Pre-Intermediate حجم: ۱۳.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Test It Fix It Vocabulary Intermediate حجم: ۱۰.۷ مگابایت
 • کتاب Vocabulary Program USA حجم: ۴۳۱.۵ مگابایت
  • فایل PDF تمرین های Vocabulary Program USA حجم: ۱.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Program USA حجم: ۱۱۰.۲ کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Vocabulary Program USA حجم: ۴۳۰.۳ مگابایت
 • مجموعه Vocabulary Questions & Answers حجم: ۱۴۶.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Questions & Answers 1 حجم: ۱۱۳.۷ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Questions & Answers 2 حجم: ۱۰۹.۲ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Questions & Answers 3 حجم: ۷۰.۳ کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Vocabulary Questions & Answers 1 حجم: ۵۰.۱ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Vocabulary Questions & Answers 2 حجم: ۴۸.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Vocabulary Questions & Answers 3 حجم: ۴۷.۰ مگابایت
 • نرم افزار Vocabulary Worksheet Factory v5 1 2 0 Pro حجم: ۲۹.۲ مگابایت
  • نرم افزار Vocabulary Worksheet Factory v5 1 2 0 Pro

دیسک ۸ (۴.۲ گیگابایت)

 • مجموعه ویدئویی ۱۱۳ Confusing Words in English حجم: ۹۱.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. Introduction حجم: ۴۸.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۰. Lesson 9 حجم: ۴.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۱. Lesson 1 حجم: ۴.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۲. Lesson 1 حجم: ۴.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۳. Lesson 2 حجم: ۳.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۴. Lesson 3 حجم: ۴.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۵. Lesson 4 حجم: ۴.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۶. Lesson 5 حجم: ۴.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۷. Lesson 6 حجم: ۴.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۸. Lesson 7 حجم: ۴.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۹. Lesson 8 حجم: ۴.۲ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Creative English Vocabulary حجم: ۳.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی A House and Yard حجم: ۴۵۸.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Bathroom حجم: ۱۳۸.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Bedroom حجم: ۳۰۷.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Cars and Trucks حجم: ۵۴.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Clothing حجم: ۴۹۰.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Fruit حجم: ۹۲.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Kids’ Bedroom حجم: ۲۲۳.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Kitchen حجم: ۰.۹ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Learn the most common words in English حجم: ۳۲۹.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Learn the Most Common Words حجم: ۲۳۵.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Living Room حجم: ۲۳۸.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Personal Hygiene حجم: ۸۷.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی The Human Body حجم: ۹۰.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Vegetables حجم: ۴۷.۹ مگابایت
 • کالکشن English Flash Cards حجم: ۴۱۱.۸ مگابایت
  • فایل های SWF مربوط به American Indians حجم: ۳۶.۵ مگابایت
  • فایل های SWF مربوط به Ancient Civilizations حجم: ۳۴.۷ مگابایت
  • فایل های SWF مربوط به Continents حجم: ۳۹.۴ مگابایت
  • فایل های SWF مربوط به Disasters حجم: ۴۴.۲ مگابایت
  • فایل های SWF مربوط به Ecosystems حجم: ۳۹.۹ مگابایت
  • فایل های SWF مربوط به Experiments حجم: ۳۵.۶ مگابایت
  • فایل های SWF مربوط به Human Body حجم: ۲۳.۴ مگابایت
  • فایل های SWF مربوط به Natural Disasters حجم: ۳۴.۹ مگابایت
  • فایل های SWF مربوط به S. Government حجم: ۳۳.۸ مگابایت
  • فایل های SWF مربوط به Space حجم: ۳۲.۴ مگابایت
  • فایل های SWF مربوط به The Civil War حجم: ۲۲.۲ مگابایت
  • فایل های SWF مربوط به Westward Expansion حجم: ۳۴.۸ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Improve Your English Vocabulary with over 70 Tricky Words حجم: ۹۱.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. Introduction and Housekeeping حجم: ۷.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۲. Very Common Tricky Words حجم: ۲۷.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۳. Tricky Verbs حجم: ۴۴.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۴. Tricky Nouns حجم: ۱۱.۹ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی VOA Word of the Day حجم: ۵۵.۳ مگابایت

دیسک ۹ (۳.۸ گیگابایت)

 • مجموعه ویدئویی Daily Video Vocabulary حجم: ۱.۱ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Daily Video Vocabulary – Business English Vocabulary حجم: ۳۰۸.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Daily Video Vocabulary – Msc. Lessons حجم: ۰.۸ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی English Vocabulary – Launch Upgrade Your Speaking Tutorial Comprised حجم: ۱.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. Introduction حجم: ۱۰.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۰. Verbs Set 3 حجم: ۹۴.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۱. Adjectives Set 4 حجم: ۹۱.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۲. Nouns Set 4 حجم: ۸۶.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۳. Verbs Set 4 حجم: ۸۸.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۴. Adjectives Set 5 حجم: ۸۳.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۵. Nouns Set 5 حجم: ۹۱.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۶. Verbs Set 5 حجم: ۸۶.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۷. Bonus Lecture حجم: ۱.۳ کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی ۲. Adjectives Set 1 حجم: ۹۶.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۳. Nouns Set 1 حجم: ۸۷.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۴. Verbs Set 1 حجم: ۷۴.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۵. Adjectives Set 2 حجم: ۸۳.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۶. Nouns Set 2 حجم: ۸۸.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۷. Verbs Set 2 حجم: ۹۴.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۸. Adjectives Set 3 حجم: ۸۶.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۹. Nouns Set 3 حجم: ۸۷.۳ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Learn And Memorize Any Language Learn Language Fast And Easy حجم: ۴۹۹.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. Let Us Begin حجم: ۵۶.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۲. Baby Steps حجم: ۵۹.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۳. This Means Language حجم: ۲۰۶.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۴. Details That Helps A Lot حجم: ۱۷۶.۹ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی VOA News Words حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • مجموعه Vocabulary Questions & Answers حجم: ۱۴۶.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Questions & Answers 1 حجم: ۱۱۳.۷ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Questions & Answers 2 حجم: ۱۰۷.۵ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب Vocabulary Questions & Answers 3 حجم: ۷۰.۳ کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب Vocabulary Questions & Answers 1 حجم: ۵۰.۱ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Vocabulary Questions & Answers 2 حجم: ۴۸.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Vocabulary Questions & Answers 3 حجم: ۴۷.۰ مگابایت
 • مجموعه صوتی Word Smart Building a Phenomenal Vocabulary حجم: ۶۵.۱ مگابایت

دیسک ۱۰ (۳.۸ گیگابایت)

 • مجموعه ویدئویی TTC The Secret Life of Words حجم: ۳.۸ گیگابایت

دیسک ۱۱ (۴.۲ گیگابایت)

 • مجموعه ویدئویی TTC Building a Better Vocabulary حجم: ۴.۲ گیگابایت

دیسک ۱۲ (۴.۳ گیگابایت)

 • مجموعه ویدئویی TTC Building a Better Vocabulary حجم: ۴.۳ گیگابایت

دیسک ۱۳ (۴.۱ گیگابایت)

 • مجموعه ویدئویی TTC Building a Better Vocabulary حجم: ۴.۱ گیگابایت

دیسک ۱۴ (۴.۲ گیگابایت)

 • مجموعه ویدئویی TTC Building a Better Vocabulary حجم: ۴.۲ گیگابایت

دیسک ۱۵ (۲.۹ گیگابایت)

 • مجموعه ۴۰۰۰ Essential English Words – 2nd Edition حجم: ۱.۷ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب ۴۰۰۰ Essential English Words 1 – 2nd Edition حجم: ۴۸.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های ۴۰۰۰ Essential English Words 1 – 2nd Edition حجم: ۱۸۱.۶ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۴۰۰۰ Essential English Words 2 – 2nd Edition حجم: ۴۵.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های ۴۰۰۰ Essential English Words 2 – 2nd Edition حجم: ۱۸۶.۸ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۴۰۰۰ Essential English Words 3 – 2nd Edition حجم: ۴۸.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های ۴۰۰۰ Essential English Words 3 – 2nd Edition حجم: ۱۹۰.۸ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۴۰۰۰ Essential English Words 4 – 2nd Edition حجم: ۷۰.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های ۴۰۰۰ Essential English Words 4 – 2nd Edition حجم: ۱۹۶.۱ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۴۰۰۰ Essential English Words 5 – 2nd Edition حجم: ۵۹.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های ۴۰۰۰ Essential English Words 5 – 2nd Edition حجم: ۱۹۶.۷ کیلوبایت
  • فایل PDF کتاب ۴۰۰۰ Essential English Words 6 – 2nd Edition حجم: ۶۲.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب کلید تمرین های ۴۰۰۰ Essential English Words 6 – 2nd Edition حجم: ۱۹۶.۱ کیلوبایت
  • فایل های صوتی کتاب ۴۰۰۰ Essential English Words 1 – 2nd Edition 1 حجم: ۱۸۳.۹ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 1 – 2nd Edition Final Test حجم: ۲۰۱.۶ کیلوبایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 1 – 2nd Edition Midterm Test حجم: ۲۷۵.۲ کیلوبایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 1 – 2nd Edition Review Test حجم: ۲.۲ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 1 – 2nd Edition Word List حجم: ۱۲.۷ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 1 – 2nd Edition Word Test حجم: ۵۱.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ۴۰۰۰ Essential English Words 2 – 2nd Edition 1 حجم: ۱۶۸.۶ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 2 – 2nd Edition Final Test حجم: ۲۱۷.۱ کیلوبایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 2 – 2nd Edition Midterm Test حجم: ۲۸۴.۴ کیلوبایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 2 – 2nd Edition Review Test حجم: ۲.۶ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 2 – 2nd Edition Word List حجم: ۱۴.۸ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 2 – 2nd Edition Word Test حجم: ۵۹.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ۴۰۰۰ Essential English Words 3 – 2nd Edition 1 حجم: ۱۶۹.۱ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 3 – 2nd Edition Final Test حجم: ۱۷۲.۶ کیلوبایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 3 – 2nd Edition Midterm Test حجم: ۲۹۵.۸ کیلوبایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 3 – 2nd Edition Review Test حجم: ۲.۲ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 3 – 2nd Edition Word List حجم: ۱.۶ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 3 – 2nd Edition Word Test حجم: ۶.۸ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ۴۰۰۰ Essential English Words 4 – 2nd Edition 1 حجم: ۱۸۶.۳ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 4 – 2nd Edition Final Test حجم: ۱۶۸.۷ کیلوبایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 4 – 2nd Edition Midterm Test حجم: ۲۵۸.۸ کیلوبایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 4 – 2nd Edition Review Test حجم: ۲.۳ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 4 – 2nd Edition Word List حجم: ۱۳.۰ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 4 – 2nd Edition Word Test حجم: ۲۸.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ۴۰۰۰ Essential English Words 5 – 2nd Edition 1 حجم: ۱۷۶.۴ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 5 – 2nd Edition Final Test حجم: ۰.۰ بایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 5 – 2nd Edition Midterm Test حجم: ۲۷۰.۸ کیلوبایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 5 – 2nd Edition Review Test حجم: ۲.۳ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 5 – 2nd Edition Word List حجم: ۱۳.۱ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 5 – 2nd Edition Word Test حجم: ۵۲.۱ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب ۴۰۰۰ Essential English Words 6 – 2nd Edition 1 حجم: ۱۹۰.۱ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 6 – 2nd Edition Final Test حجم: ۱۷۵.۶ کیلوبایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 6 – 2nd Edition Midterm Test حجم: ۲۷۸.۴ کیلوبایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 6 – 2nd Edition Review Test حجم: ۲.۴ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 6 – 2nd Edition Word List حجم: ۱۳.۵ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به ۴۰۰۰ Essential English Words 6 – 2nd Edition Word Test حجم: ۵۴.۲ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی English Vocabulary Launch Upgrade Your Speaking حجم: ۱.۲ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. Introduction حجم: ۱۰.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۰. Verbs Set 3 حجم: ۸۸.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۱. Adjectives Set 4 حجم: ۸۵.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۲. Nouns Set 4 حجم: ۸۰.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۳. Verbs Set 4 حجم: ۸۳.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۴. Adjectives Set 5 حجم: ۷۷.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۵. Nouns Set 5 حجم: ۸۵.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۶. Verbs Set 5 حجم: ۸۱.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۲. Adjectives Set 1 حجم: ۹۰.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۳. Nouns Set 1 حجم: ۸۱.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۴. Verbs Set 1 حجم: ۶۹.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۵. Adjectives Set 2 حجم: ۷۸.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۶. Nouns Set 2 حجم: ۸۲.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۷. Verbs Set 2 حجم: ۸۸.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۸. Adjectives Set 3 حجم: ۸۰.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۹. Nouns Set 3 حجم: ۸۱.۲ مگابایت

 

دانلود فایل PDF محتوایات آرشیو منابع آموزش واژگان زبان انگلیسی

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آرشیو کامل منابع آموزش واژگان زبان انگلیسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت محصول

2,590,000 ریال

خرید پستی آرشیو کامل منابع آموزش واژگان زبان انگلیسی در قالب محتوای دیجیتال

امتیازی ثبت نشده است
قیمت محصول

2,590,000 ریال