آرشیو کامل منابع ویدئویی آموزش زبان انگلیسی

تصویر شاخص

آرشیو کامل منابع ویدئویی آموزش زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آرشیو کامل منابع ویدئویی آموزش زبان انگلیسی

پکیج کامل منابع و دوره های ویدئویی زبان انگلیسی حاوی تمامی محتوای حال حاضر وبسایت کاردوآنلاین در حوزه ی آموزش های ویدئویی می باشد. این مجموعه ی بی نظیر شامل نزدیک به دویست مجموعه ی تصویری است که صدها ساعت آموزش را در حوزه ی مختلف برای شما فراهم کرده است. دوره های ویدئویی وبسایت کاردوآنلاین به این بسته محدود نمی شود. به عبارت دیگر، بسیاری از آموزش های ویدئویی کاردوآنلاین در پکیج های دیگر از قبیل تلفظ، رایتیگ و … قرار گرفته اند. برای دریافت چنین بسته هایی نیز می توانید با ما هماهنگ کنید.

این آرشیو بی نظیر در حال حاضر فقط بر روی هارد اکسترنال به شما عرضه می شود. می توانید هارد خود را به آدرس ما بفرستید و یا برای هماهنگی های بیشتر با ما تماس بگیرید. پکیج کامل منابع و دوره های ویدئویی زبان انگلیسی وبسایت کاردوآنلاین حاوی چهارصد و سی و پنج گیگابایت محتوا می باشد که در این قسمت می توانید آن را دریافت کنید.

 

دیسک ۱ (۴۷۸.۰ گیگابایت)

 • مجموعه ویدئویی ۹۰ Minutes to Killer Presentation Skills حجم: ۰.۷ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی A J Hoge Youtube حجم: ۹.۹ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Anglo Link حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Australia Network – Living English حجم: ۲.۲ گیگابایت
  • فایل PDF متن فایل های ویدئویی Australia Network – Living English حجم: ۷.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Australia Network – Living English حجم: ۲.۲ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Australia Network – Nexus حجم: ۲.۸ گیگابایت
  • فایل PDF متن فایل های ویدئویی Australia Network – Nexus حجم: ۳.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Australia Network – Nexus حجم: ۲.۸ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Australia Network – The Business of English حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • فایل PDF متن فایل های ویدئویی Australia Network – The Business of English حجم: ۲.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Australia Network – The Business of English حجم: ۰.۵ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Australia Network – This Australian Life حجم: ۱.۱ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی و فایل های PDF مربوط به ۱. Wild Life Videos & PDF حجم: ۱۰۲.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی و فایل های PDF مربوط به ۱۰. Shearing Life Videos & PDF حجم: ۱۰۵.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی و فایل های PDF مربوط به ۲. Football Life Videos & PDF حجم: ۱۱۰.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی و فایل های PDF مربوط به ۳. Acting Life Videos & PDF حجم: ۱۱۱.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی و فایل های PDF مربوط به ۴. Sharing Life Videos & PDF حجم: ۱۱۲.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی و فایل های PDF مربوط به ۵. Show Life Videos & PDF حجم: ۱۰۹.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی و فایل های PDF مربوط به ۶. Family Life Videos & PDF حجم: ۱۰۹.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی و فایل های PDF مربوط به ۷. Restaurant Life Videos & PDF حجم: ۱۰۹.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی و فایل های PDF مربوط به ۸. Inner City Life Videos & PDF حجم: ۱۰۸.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی و فایل های PDF مربوط به ۹. Outback Life Videos & PDF حجم: ۱۰۸.۱ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC English at University حجم: ۱.۰ گیگابایت
  • فایل های صوتی BBC English at University حجم: ۱۴۶.۱ مگابایت
  • فایل PDF متن فایل های ویدئویی BBC English at University حجم: ۴.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC English at University حجم: ۰.۸ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC English at Work حجم: ۱.۰ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC English Class حجم: ۴۸۹.۹ مگابایت
 • مجموعه BBC English In A Minute Vide حجم: ۱۸۰.۱ مگابایت
  • فایل PDF متن فایل های صوتی BBC English In A Minute حجم: ۲.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC English In A Minute حجم: ۱۷۸.۱ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC English Masterclass حجم: ۰.۹ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC English Plus حجم: ۴۱۸.۶ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC Express English حجم: ۱۵۶.۱ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC Follow Me حجم: ۲.۲ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Follow Me – Advanced حجم: ۵۰۵.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Follow Me – Beginner حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Follow Me – Elementry حجم: ۵۰۹.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Follow Me – Intermediate حجم: ۵۱۱.۱ مگابایت
  • فایل های صوتی BBC Follow Me حجم: ۱۶۳.۸ مگابایت
  • فایل PDF متن فایل های ویدئویی BBC Follow Me حجم: ۳۲.۹ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC Go The Distance حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC How to Learn a Language حجم: ۲۹۹.۱ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC Mind Your Language حجم: ۷.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Mind Your Language 1 حجم: ۳.۲ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Mind Your Language 2 حجم: ۱.۸ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Mind Your Language 3 حجم: ۲.۰ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Mind Your Language Best Moments حجم: ۲۲۳.۸ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC News Review حجم: ۰.۹ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC Shakespeare حجم: ۲۳.۹ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. All’s Well That Ends Well حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۲. Antony And Cleopatra حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۳. As You Like It حجم: ۰.۶ گیگابایت

 

 • فایل های ویدئویی ۴. The Comedy Of Errors حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۵. Coriolanus حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۶. Cymbeline حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۷. Hamlet حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۸. Henry Iv Part 1 حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۹. Henry Iv Part 2 حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۱۰. Henry V حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۱۱. Henry Vi Part 1 حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۱۲. Henry Vi Part 2 حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۱۳. Henry Vi Part 3 حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۱۴. Henry Viii حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۱۵. Julius Caesar حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۱۶. King Lear حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۱۷. The Life And Death Of King John حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۱۸. Love’s Labour’s Lost حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۱۹. Macbeth حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۲۰. Measure For Measure حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۲۱. The Merchant Of Venice حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۲۲. The Merry Wives Of Windsor حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۲۳. A Midsummer Night’s Dream حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۲۴. Much Ado About Nothing حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۲۵. Othello حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۲۶. Pericles Prince Of Tyre حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۲۷. Richard Ii حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۲۸. Richard Iii حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۲۹. Romeo And Juliet حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۳۰. The Taming Of The Shrew حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۳۱. The Tempest حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۳۲. Timon Of Athens حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۳۳. Titus Andronicus حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۳۴. Troilus And Cressida حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۳۵. Twelfth Night حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۳۶. The Two Gentlemen Of Verona حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • فایل های ویدئویی ۳۷. The Winter’s Tale حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC Talking Sports حجم: ۰.۸ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Talking Sports 1 حجم: ۳۲۲.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Talking Sports 2 حجم: ۴۷۵.۳ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به BBC Talking Sports 2 Worksheets حجم: ۰.۷ مگابایت
  • فایل PDF متن فایل های ویدئویی BBC Talking Sports 1 حجم: ۱۹۵.۷ کیلوبایت
  • فایل PDF متن فایل های ویدئویی BBC Talking Sports 2 حجم: ۲۳.۵ کیلوبایت
 • مجموعه ویدئویی BBC Teacher Phil حجم: ۱.۴ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Learn Study Basic English حجم: ۱.۱ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Learning English Idioms حجم: ۱۳۲.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی The Teacher BBC Learning English حجم: ۱۷۸.۵ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC The Flatmates حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • فایل های صوتی BBC The Flatmates حجم: ۵۰.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC The Flatmates حجم: ۴۷۸.۷ مگابایت
  • فایل PDF متن فایل های ویدئویی BBC The Flatmates حجم: ۲.۳ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC The White Elephant حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی The White Elephant حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • فایل PDF متن فایل های ویدئویی The White Elephant حجم: ۷.۱ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC Word On The Street 1 حجم: ۰.۹ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 1 حجم: ۹۶.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 2 حجم: ۹۶.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 3 حجم: ۹۶.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 4 حجم: ۹۶.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 5 حجم: ۹۵.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 6 حجم: ۸۷.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 7 حجم: ۹۶.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 8 حجم: ۹۷.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 9 حجم: ۹۵.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 10 حجم: ۶۸.۷ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC Word On The Street 2 حجم: ۲.۱ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 1 حجم: ۲۱۴.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 2 حجم: ۲۱۶.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 3 حجم: ۲۱۳.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 4 حجم: ۲۱۸.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 5 حجم: ۲۱۶.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 6 حجم: ۲۱۵.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 7 حجم: ۲۱۶.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 8 حجم: ۲۱۴.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 9 حجم: ۱۹۰.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی BBC Word On The Street 10 حجم: ۱۹۱.۷ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی BBC Word on the Street 3 حجم: ۲.۲ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Animals حجم: ۷۴.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Art حجم: ۶۱.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Bestival حجم: ۹۶.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Big Meal حجم: ۹۶.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Blackpool حجم: ۹۵.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Camden حجم: ۹۲.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Christmas حجم: ۶۴.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Dating حجم: ۷۵.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Education حجم: ۷۲.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Farming حجم: ۷۲.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Flathunting حجم: ۱۸۵.۴ کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی Hallowe’en حجم: ۷۶.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی History حجم: ۷۲.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Hospital حجم: ۶۷.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Indoor Sports حجم: ۲۲.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Jobs حجم: ۷۳.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Loch Ness حجم: ۹۹.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Murder Mystery حجم: ۷۳.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Music حجم: ۷۲.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Night Out حجم: ۷۱.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Northern Ireland حجم: ۷۳.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Notting Hill حجم: ۹۸.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Oxford حجم: ۱۰۳.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Paris حجم: ۵۷.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Shakespeare حجم: ۷۳.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Snowdon حجم: ۹۸.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Social Media حجم: ۷۴.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Sport حجم: ۱۰۹.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی The British Pub حجم: ۲۷.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Transport and Travel حجم: ۹۶.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی York حجم: ۸۶.۶ کیلوبایت
 • مجموعه ویدئویی BBC X Uses of Y حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Behind the News – ABC Australia حجم: ۲.۶ گیگابایت
  • فایل های زیرنویس Behind the News – ABC Australia حجم: ۴۲۷.۹ کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی Behind the News – ABC Australia حجم: ۲.۶ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Britian is Great حجم: ۰.۷ گیگابایت
  • فایل PDF متن فایل های ویدئویی Britian is Great حجم: ۱۲.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Britian is Great حجم: ۰.۷ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی British and American Lifestyles حجم: ۴۸۲.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب British and American Lifestyles حجم: ۹.۶ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی British Council Shakespeare حجم: ۲۲۳.۵ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی British Council Starting Out حجم: ۸۶.۳ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی British Council UK Culture حجم: ۶۲.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی British Council UK Culture حجم: ۲۰.۸ مگابایت
  • فایل PDF متن فایل های ویدئویی British Council UK Culture حجم: ۱.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی British Council UK Culture حجم: ۴۰.۷ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی CNN Student News 2013 حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی CNN Student News 2014 حجم: ۱۵.۱ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی CNN Student News 1 حجم: ۴.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی CNN Student News 2 حجم: ۴.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی CNN Student News 3 حجم: ۴.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی CNN Student News 4 حجم: ۲.۲ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی CNN Student News 2015 حجم: ۱۴.۷ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی CNN Student News 1 حجم: ۴.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی CNN Student News 2 حجم: ۴.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی CNN Student News 3 حجم: ۴.۲ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی CNN Student News 4 حجم: ۱.۹ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی CNN Student News 2016 حجم: ۶.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی CNN Student News 1 حجم: ۴.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی CNN Student News 2 حجم: ۲.۰ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Connect with English حجم: ۲.۶ گیگابایت
  • فایل PDF متن فایل های ویدئویی Connect with English حجم: ۱.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Connect with English حجم: ۲.۶ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Daily English Dictation حجم: ۱۲.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Daily English Dictation 1 حجم: ۴.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Daily English Dictation 2 حجم: ۴.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Daily English Dictation 3 حجم: ۴.۰ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Do You Speak American حجم: ۱.۱ گیگابایت
  • فایل های زیرنویس Do You Speak American حجم: ۳۴۳.۶ کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی Do You Speak American حجم: ۱.۱ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Doing English حجم: ۱.۴ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی EF Pod English حجم: ۱.۵ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی EF Pod English – Beginner حجم: ۲۷۸.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی EF Pod English – Elementary حجم: ۲۸۱.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی EF Pod English – Intermediate حجم: ۲۹۰.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی EF Pod English – Pre-Intermediate حجم: ۳۱۱.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی EF Pod English – Upper-Intermediate حجم: ۳۲۸.۱ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی English Bites حجم: ۳.۷ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی و فایل های PDF مربوط به English Bites 1 Videos & PDF حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی و فایل های PDF مربوط به English Bites 2 Videos & PDF حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی و فایل های PDF مربوط به English Bites 4 Videos & PDF حجم: ۰.۹ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی و فایل های PDF مربوط به English Bites 7 Videos & PDF حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی و فایل های PDF مربوط به English Bites 8 Videos & PDF حجم: ۰.۷ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی و فایل های PDF مربوط به English Bites 9 Videos & PDF حجم: ۴۶۴.۸ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی English For You حجم: ۱۶.۴ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English For You 1 حجم: ۴.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English For You 2 حجم: ۴.۲ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English For You 3 حجم: ۴.۲ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English For You 4 حجم: ۳.۷ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی English Have a Go حجم: ۶.۹ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی English Like a Native حجم: ۱۴.۲ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی English Today حجم: ۶۴.۲ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 1 حجم: ۴.۷ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 2 حجم: ۳.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 3 حجم: ۱.۴ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 4 حجم: ۳.۲ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 5 حجم: ۳.۰ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 6 حجم: ۳.۰ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 7 حجم: ۲.۱ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 8 حجم: ۲.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 9 حجم: ۲.۹ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 10 حجم: ۳.۰ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 11 حجم: ۲.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 12 حجم: ۲.۰ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 13 حجم: ۳.۰ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 14 حجم: ۲.۴ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 15 حجم: ۱.۷ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 16 حجم: ۱.۹ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 17 حجم: ۱.۸ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 18 حجم: ۱.۹ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 19 حجم: ۲.۰ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 20 حجم: ۲.۱ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 21 حجم: ۲.۲ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 22 حجم: ۱.۹ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 23 حجم: ۲.۷ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 24 حجم: ۲.۷ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 25 حجم: ۲.۱ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Today 26 حجم: ۲.۲ گیگابایت
  • فایل های PDF مربوط به English Today حجم: ۲۷۰.۷ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی English Way حجم: ۳.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 1 حجم: ۱۰۰.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 2 حجم: ۹۲.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 3 حجم: ۹۳.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 4 حجم: ۸۴.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 5 حجم: ۸۹.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 6 حجم: ۷۳.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 7 حجم: ۷۷.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 8 حجم: ۷۵.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 9 حجم: ۸۳.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 10 حجم: ۹۲.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 11 حجم: ۱۵۵.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 12 حجم: ۱۲۷.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 13 حجم: ۱۰۷.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 14 حجم: ۱۰۸.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 15 حجم: ۱۱۶.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 16 حجم: ۹۳.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 17 حجم: ۱۱۳.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 18 حجم: ۱۰۳.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 19 حجم: ۱۱۹.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 20 حجم: ۱۱۴.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 21 حجم: ۱۰۸.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 22 حجم: ۱۱۹.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 23 حجم: ۱۲۳.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی English Way 24 حجم: ۸۸.۳ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به English Way حجم: ۰.۹ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی EngVid حجم: ۲۷.۳ گیگابایت
  • فایل های زیرنویس Adam حجم: ۲۳۴.۱ کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی Adam حجم: ۲.۴ گیگابایت
  • فایل های زیرنویس Alex حجم: ۲۰۳.۸ کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی Alex حجم: ۳.۱ گیگابایت
  • فایل های زیرنویس Benjamin حجم: ۱۷.۰ کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی Benjamin حجم: ۲۲۹.۸ مگابایت
  • فایل های زیرنویس Emma حجم: ۳۰۷.۰ کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی Emma حجم: ۲.۵ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی English Lessons Msc. حجم: ۱.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Gill حجم: ۳.۲ گیگابایت
  • فایل های زیرنویس Jade حجم: ۱۲۹.۶ کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی Jade حجم: ۱.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی James حجم: ۵.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Jon حجم: ۱.۲ گیگابایت
  • فایل های زیرنویس Rebecca حجم: ۱۷۲.۴ کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی Rebecca حجم: ۳.۱ گیگابایت
  • فایل های زیرنویس Ronnie حجم: ۱۷۰.۱ کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی Ronnie حجم: ۲.۹ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Valen حجم: ۴۳۷.۴ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Espresso English حجم: ۰.۹ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Extra English حجم: ۸.۴ گیگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Extra English حجم: ۵۲.۱ مگابایت
  • فایل های زیرنویس Extra English حجم: ۵۰۳.۵ کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی Extra English حجم: ۸.۳ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Family Album USA حجم: ۱.۴ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 1 حجم: ۵۳.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 2 حجم: ۵۱.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 3 حجم: ۴۵.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 4 حجم: ۵۰.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 5 حجم: ۵۲.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 6 حجم: ۵۵.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 7 حجم: ۵۵.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 8 حجم: ۵۱.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 9 حجم: ۵۷.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 10 حجم: ۵۹.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 11 حجم: ۵۹.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 12 حجم: ۵۱.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 13 حجم: ۵۴.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 14 حجم: ۵۲.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 15 حجم: ۵۱.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 16 حجم: ۵۱.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 17 حجم: ۵۱.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 18 حجم: ۵۱.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 19 حجم: ۵۱.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 20 حجم: ۵۱.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 21 حجم: ۵۱.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 22 حجم: ۵۱.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 23 حجم: ۵۱.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 24 حجم: ۵۱.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 25 حجم: ۵۱.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Family Album USA 26 حجم: ۵۲.۵ مگابایت
  • فایل های PDF مربوط به Family Album USA حجم: ۸۴.۸ مگابایت
  • فایل های زیرنویس Family Album USA حجم: ۰.۷ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی How Do You Do حجم: ۶.۲ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی In English حجم: ۴.۰ گیگابایت
  • فایل های PDF مربوط به In English حجم: ۳۷۴.۸ کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی In English حجم: ۴.۰ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Inside Outside حجم: ۱.۰ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Intensive English – Video Learning Series حجم: ۰.۹ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Jennifer ESL حجم: ۹.۸ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Jennifer ESL 20 Day Phrasal Verb Challenge حجم: ۳۵۷.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Jennifer ESL American Slang حجم: ۱۲۰.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Jennifer ESL Common Mistakes in English حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Jennifer ESL English Grammar Lessons حجم: ۳۱۹.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Jennifer ESL English Vocabulary حجم: ۱۶۷.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Jennifer ESL Learn to Understand Fast Speech in English حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Jennifer ESL Lessons for Beginner حجم: ۴.۴ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Jennifer ESL Mini Lessons حجم: ۱۶۵.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Jennifer ESL Oral Reading Fluency in English حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Jennifer ESL Pronunciation of English Vowels حجم: ۲۸۵.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Jennifer ESL Using English Prepositions حجم: ۰.۷ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Jennifer ESL Verb Tenses in English with حجم: ۳۳۸.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Jennifer ESL Writing Email in English حجم: ۳۳۳.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Jennifer ESL Writing Skills Punctuation حجم: ۰.۹ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Languge in Use حجم: ۰.۸ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Languge in Use Beginner حجم: ۳۶۲.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Languge in Use Pre-Intermediate حجم: ۴۲۸.۵ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Learn American English حجم: ۲.۴ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Learn English with Big Bang Theory حجم: ۲۹۴.۲ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Learn English with Friends حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Learn English with How I Met Your Mother حجم: ۱۷۱.۹ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Learn English with Lucy حجم: ۶.۱ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Learn English with Modern Family حجم: ۱۹۸.۸ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Learn English With Mr. Ducan حجم: ۱.۳ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Learning a Language in 6 Months حجم: ۰.۹ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. Introduction حجم: ۴۶.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۲. Principles of Language Learning حجم: ۱۲۳.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۳. The Method extraordinary language learners use حجم: ۱۷۸.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۴. Routine حجم: ۵۰.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۵. Pareto Principle حجم: ۹۴.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۶. Tricks And Techniques حجم: ۱۵۱.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۷. Living Through the Language حجم: ۱۷۷.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۸. Conclusion حجم: ۵۶.۳ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Learning English With Mr Duncan حجم: ۲.۵ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی LEC حجم: ۰.۷ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Let’s Talk حجم: ۴.۵ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Linguaspectrum PLUS English حجم: ۳.۰ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Live Beat حجم: ۳۹۴.۷ مگابایت
  • فایل PDF متن فایل های ویدئویی Live Beat 1 حجم: ۲۳۶.۰ کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی Live Beat 1 حجم: ۱۱۹.۸ مگابایت
  • فایل PDF متن فایل های ویدئویی Live Beat 2 حجم: ۳۸۶.۰ کیلوبایت
  • فایل های ویدئویی Live Beat 2 حجم: ۲۷۴.۲ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی MnPlay Learn English حجم: ۱۶.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Advanced English Volume A حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Advanced English Volume B حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Advanced English Volume C حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Advanced English Volume D حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Beginner English Volume A حجم: ۰.۸ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Beginner English Volume B حجم: ۰.۹ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Beginner English Volume C حجم: ۰.۷ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Beginner English Volume D حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Everyday English Volume A حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Everyday English Volume B حجم: ۰.۵ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Everyday English Volume C حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Intermediate English Volume A حجم: ۱.۸ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Intermediate English Volume B حجم: ۱.۷ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Intermediate English Volume C حجم: ۱.۴ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Intermediate English Volume D حجم: ۱.۲ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Introduction English Volume A حجم: ۰.۷ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Introduction English Volume B حجم: ۰.۸ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Introduction English Volume C حجم: ۰.۸ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Introduction English Volume D حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Nokia882 حجم: ۳.۴ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Oksana Dolinka – English For Movies and Songs حجم: ۹.۵ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. Introduction حجم: ۴۰۷.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۲. Chapter 1 حجم: ۱.۱ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۳. Chapter 2 حجم: ۱.۱ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۴. Chapter 3 حجم: ۱.۰ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۵. Chapter 4 حجم: ۰.۹ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۶. Chapter 5 حجم: ۱.۴ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۷. Chapter 6 حجم: ۱.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۸. Chapter 7 حجم: ۱.۴ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۹. Chapter 8 حجم: ۰.۸ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۰. Audio Bonus حجم: ۷۵.۸ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Power Learning حجم: ۳.۶ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Private English Portal حجم: ۲.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Private English Portal – Business English حجم: ۱۶۵.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Private English Portal – Grammar حجم: ۹۵.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Private English Portal – Learn English Live حجم: ۲۱۶.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Private English Portal – Learning English TV Lesson حجم: ۳۵۴.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Private English Portal – Msc حجم: ۰.۷ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Private English Portal – Peppy حجم: ۰.۷ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Private English Portal – Pronunciation حجم: ۳۶.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Private English Portal – TOEFL and IELTS حجم: ۳۴۹.۹ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Quiz Whiz Junior حجم: ۷.۰ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Rachel’s English حجم: ۱۶.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Rachel’s English Idioms حجم: ۱.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Rachel’s English Msc حجم: ۱۱.۸ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Rachel’s English Phrasal Verbs حجم: ۱.۱ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Rachel’s English Phrases حجم: ۳۷۳.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Rachel’s English Vowels, Dipthongs and Consonants حجم: ۱.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Rachel’s English Words that Reduce حجم: ۰.۵ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Sesame Street حجم: ۳.۰ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Simply English حجم: ۰.۷ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Slow Easy English حجم: ۳۴۹.۸ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Snap TV – British and American Lifestyles حجم: ۴۸۲.۶ مگابایت
  • فایل PDF متن فایل های ویدئویی Snap TV – British and American Lifestyles حجم: ۹.۶ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Sozo Exchange حجم: ۱.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Daily Pronunciation Lessons حجم: ۱.۲ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Idiom Lessons حجم: ۹۴.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Pronunciation Lessons حجم: ۲۹۰.۹ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Speak English With Vanessa حجم: ۴.۹ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Step By Step – Learn English حجم: ۶.۳ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی Talk2US حجم: ۱.۰ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Talk2US 1 حجم: ۳۷۱.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Talk2US 2 حجم: ۳۳۳.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Talk2US 3 حجم: ۳۳۷.۹ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی TED Talks – Ideas Worth Spreading حجم: ۲۲.۰ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی The Adventure of English حجم: ۳.۴ گیگابایت
  • فایل های صوتی The Adventure of English حجم: ۴۲۱.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی The Adventure of English حجم: ۳.۰ گیگابایت
  • فایل PDF متن فایل های ویدئویی The Adventure of English – The Biography Of A Language حجم: ۹۵.۳ کیلوبایت
 • مجموعه ویدئویی The Sounds of Australia حجم: ۴۰۰.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Sounds of Australia Study Guide حجم: ۰.۶ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Top Show حجم: ۰.۸ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی TTC Development of European Civilization حجم: ۱۶.۳ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی TTC History of the English Language – 2nd Edition حجم: ۶.۹ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی TTC Story of Human Language حجم: ۵.۵ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی TTC The History of the United States حجم: ۱۴.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی TTC The History of the United States حجم: ۱۴.۳ گیگابایت
  • فایل PDF کتاب TTC The History of the United States Guidebook حجم: ۴.۹ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Udemy Complete English for Beginners حجم: ۱۶۷.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. Intro حجم: ۹.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۲. Starter Unit حجم: ۲۲.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۳. Unit 1 حجم: ۵.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۴. Unit 2 حجم: ۲۶.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۵. Unit 3 حجم: ۹.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۶. Unit 4 حجم: ۲۶.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۷. Unit 5 حجم: ۳۰.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۸. Unit 6 حجم: ۸.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۹. Unit 7 حجم: ۲۲.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۰. Unit 8 حجم: ۷.۱ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Udemy Complete English Pre-Intermediate Level حجم: ۱۷۶.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. Intro حجم: ۹.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۲. Unit 1 حجم: ۶.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۳. Unit 2 حجم: ۱۶.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۴. Unit 3 حجم: ۱۵.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۵. Unit 4 حجم: ۳۷.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۶. Unit 5 حجم: ۲.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۷. Unit 6 حجم: ۱۸.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۸. Unit 7 حجم: ۱۲.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۹. Unit 8 حجم: ۳۲.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۰. Unit 9 حجم: ۲۲.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۱. Unit 10 حجم: ۲.۰ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Udemy English Jokes حجم: ۱۰۵.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. What You Need to Know Before You Start Telling Jokes حجم: ۲۲.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۲. The Main Types of Jokes حجم: ۷۰.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۳. Other Types of Joke حجم: ۱۲.۵ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Udemy Everyday English Learn Practical Real English Fast حجم: ۴۶۹.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. Introduction to this Course حجم: ۳۰.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۲. Ordering Fast Food حجم: ۷۵.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۳. Introducing Yourself حجم: ۹۲.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۴. Ordering a Coffee حجم: ۱۰۸.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۵. Going to the Supermarket حجم: ۸۲.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۶. Applying for Healthcare in America حجم: ۷۹.۰ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Udemy Improve English by Movies حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. About Learning حجم: ۷۳.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۲. Choosing a Movie حجم: ۶۷.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۳. Digital Data حجم: ۹۴.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۴. Watching a Movie حجم: ۴۰.۴ مگابایت
  • فایل های صوتی ۵. Extracting حجم: ۶۲.۱ مگابایت
  • فایل های صوتی ۶. Listening حجم: ۱۵۱.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۷. Word Playlist Building حجم: ۱۶۷.۱ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Udemy Learn English Online With a Native British Teacher حجم: ۱.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. None حجم: ۴.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۲. Elementary Beginners حجم: ۱۳۸.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۳. Vocabulary حجم: ۲۸۴.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۴. Lower intermediate حجم: ۱۵۳.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۵. Common Idioms حجم: ۷۲.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۶. Upper intermediate حجم: ۲۴۷.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۷. Advanced حجم: ۱۰۴.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۸. Business English حجم: ۳۱۸.۶ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Udemy Learn Real Life English حجم: ۳۲۷.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. Let’s Get Started حجم: ۲۵.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۲. Grabbing A Quick Bite حجم: ۳۰.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۳. I Can’t Live Without حجم: ۲۸.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۴. Eating Out حجم: ۲۶.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۵. Eating In حجم: ۲۵.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۶. Get Your Five-a-day حجم: ۲۶.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۷. Having A Fry-up حجم: ۲۵.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۸. I Couldnt Bring Myself To Try It حجم: ۳۴.۱ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۹. Eating Something Dodgy حجم: ۲۷.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۰. Fad Diets حجم: ۲۵.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۱. Always Check The Label حجم: ۳۴.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱۲. Well Done حجم: ۱۵.۷ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Udemy The Complete Guide for UK Overseas Students from Scratch حجم: ۰.۶ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. Your Journey Begins حجم: ۱۰۳.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۲. The Word حجم: ۵۰۰.۷ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Udemy Three Way English English Language Course حجم: ۰.۷ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی ۱. Introduction to Three Way English حجم: ۱۰۹.۸ مگابایت
  • فایل های ویدئویی ۲. Story The Boy Who Cried Wolf حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی VOA America’s National Parks حجم: ۳۱۵.۴ مگابایت
  • فایل های صوتی VOA America’s National Parks حجم: ۱۹۸.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی VOA America’s National Parks حجم: ۱۱۷.۰ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی VOA English @ the Movies حجم: ۱.۳ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی VOA Let’s Learn English 2 حجم: ۱۱۳.۶ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی VOA Let’s Learn English حجم: ۰.۹ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی VOA Msc. حجم: ۰.۶ گیگابایت
 • مجموعه ویدئویی VOA News Literacy حجم: ۱۲۴.۰ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی VOA People in America حجم: ۲۷۱.۱ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی VOA Route 66 حجم: ۲۱۱.۲ مگابایت
  • فایل های صوتی VOA Route 66 حجم: ۵۴.۷ مگابایت
  • فایل PDF متن فایل های ویدئویی VOA Route 66 حجم: ۱.۹ مگابایت
  • فایل های ویدئویی VOA Route 66 حجم: ۱۵۴.۶ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی We are New York حجم: ۱.۳ گیگابایت
  • فایل های ویدئویی Asthma The Soap Opera حجم: ۸۷.۵ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Love and Money حجم: ۱۸۱.۰ مگابایت
  • فایل های ویدئویی New Life Café حجم: ۱۱۶.۳ مگابایت
  • فایل های ویدئویی No Smoking حجم: ۱۹۹.۴ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Stay in School حجم: ۱۸۰.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Stop Domestic Violence حجم: ۲۰۰.۷ مگابایت
  • فایل های ویدئویی The Hospital حجم: ۹۵.۶ مگابایت
  • فایل های ویدئویی The Wedding حجم: ۷۴.۲ مگابایت
  • فایل های ویدئویی Welcome Parents حجم: ۱۸۴.۴ مگابایت
 • مجموعه ویدئویی Word Express English Club حجم: ۳.۰ گیگابایت
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آرشیو کامل منابع ویدئویی آموزش زبان انگلیسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت محصول

9,010,000 ریال

خرید پستی آرشیو کامل منابع ویدئویی آموزش زبان انگلیسی در قالب محتوای دیجیتال (کپی بر روی هارد و یا خرید گزینشی)

امتیازی ثبت نشده است
قیمت محصول

9,010,000 ریال