جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات تلفنی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات تلفنی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. مکالمات تلفنی و دانستن جملات مربوط به این موقعیت اجتماعی نیز بسیار مهم می باشد. در این قسمت جملاتی در این رابطه برای شما قرار داده شده است. قصد دارید با دوستتان که نامش جان است صحبت کنید. به او زنگ می زنید اما خانمش تلفن… بیشتر بخوانید…