آرشیو برچسب ها: دانلود منابع آموزش انگلیسی

دانلود Reading for the Real World 2, 2nd edition

دانلود Reading for the Real World 2, 2nd edition را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان عزیز تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

دانلود Reading for the Real World 1, 2nd edition

دانلود Reading for the Real World 1, 2nd edition را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان عزیز تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

آموزش انگلیسی با English Unlimited B1+ Intermediate

آموزش انگلیسی با English Unlimited B1+ Intermediate  را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

1 2