زمان آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این مقاله که آخرین قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی در رابطه با زمان آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. در قسمت های قبلی در رابطه با زمان آینده کامل صحبت کردیم. توصیه می کنیم حتما مقاله مربوط به زمان آینده کامل و یا Future Perfect Tense را مطالعه بفرمایید. در این قسمت نیز در ابتدا کاربرد اصلی زمان آینده… بیشتر بخوانید…