آرشیو برچسب ها: american accetn training

آموزش تلفظ انگلیسی English Pronunciation Course

آموزش تلفظ انگلیسی English Pronunciation Course

آموزش تلفظ انگلیسی English Pronunciation Course را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

آموزش تلفظ انگلیسی آمریکایی ABC Pronunciary American English

آموزش تلفظ انگلیسی آمریکایی ABC Pronunciary American English

آموزش تلفظ انگلیسی آمریکایی ABC Pronunciary American English را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

آشنایی با گرامر و لهجه آمریکاییAmerican Accent Training: Grammar

آشنايي با گرامر و لهجه آمریکاییAmerican Accent Training: Grammar

آشنایی با گرامر و لهجه آمریکاییAmerican Accent Training: Grammar را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

سطح 4 از مجموعه آموزش تلفظ زبان انگلیسی New Headway

آموزش تلفظ انگلیسی New Headway Upper Intermediate Pronunciation Course

سطح 4 از مجموعه آموزش تلفظ زبان انگلیسی New Headway را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

مجموعه آموزش تلفظ زبان انگلیسی هدوی New Headway Pronunciation Course

New Headway Pronunciation Courseدانلودمجموعه آموزش تلفظ زبان انگلیسی هدوی

مجموعه آموزش تلفظ زبان انگلیسی هدوی New Headway Pronunciation Course را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب