آرشیو برچسب ها: david bruke

آموزش انگلیسی عامیانه و رایج در کار و تجارت با Biz Talk 2

Biz Talk 2 More American Business Slang & Jargon

آموزش انگلیسی عامیانه و رایج در کار و تجارت با Biz Talk 2 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

آموزش انگلیسی عامیانه و رایج در کار و تجارت با Biz Talk 1

Biz Talk More American Business Slang & Jargon

آموزش انگلیسی عامیانه و رایج در کار و تجارت با Biz Talk 1 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب