اصطلاح زبان انگلیسی a ray of sunshine

اصطلاح زبان انگلیسی a ray of sunshine را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

اصطلاح زبان انگلیسی a ray of sunshine

در این پست از وبسایت کاردوآنلاین به آموزش اصطلاح زبان انگلیسی a ray of sunshine پرداخته می شود. این آموزش به صورت رایگان توسط استاد محترم مرتضی گیتی تنظیم شده است. فایل صوتی آموزش این اصطلاح با صدای ایشان را می توانید به صورت آنلاین گوش کرده و متن مربوط به توضیحات ایشان را نیز در قسمت زیر مشاهده کنید.

a ray of sunshine

Meaning

Something is a ray of sunshine if it brings happiness to someone.

For example

  • The birth of Debra’s first grandchild less than a year after her husband died came as a much-needed ray of sunshine in her life.
  • After years of struggling to get established as a writer, the publication of her first short story was a ray of sunshine for Ruth.

Note:
This idiom is most often used when talking about something that has brought happiness to someone who’s been having trouble in their life.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

mersin escort | eskişehir escort | escort mersin