اصطلاح زبان انگلیسی a weight off your shoulders

اصطلاح زبان انگلیسی a weight off your shoulders را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

در این پست از وبسایت کاردوآنلاین به آموزش اصطلاح زبان انگلیسی a weight off your shoulders پرداخته می شود. این آموزش به صورت رایگان توسط استاد محترم مرتضی گیتی تنظیم شده است. فایل صوتی آموزش این اصطلاح با صدای ایشان را می توانید به صورت آنلاین گوش کرده و متن مربوط به توضیحات ایشان را نیز در قسمت زیر مشاهده کنید.

a weight off your shoulders

Meaning

You can say a weight is off your shoulders if you no longer have to worry about something or deal with something difficult.

For example

  • Thanks so much for agreeing to take care of Snoopy while I’m away. It’s a weight off my shoulders knowing that a real dog lover will be looking after her.
  • I think it was a real weight off Cathy’s shoulders when you offered to take care of the arrangements. She’s got so much else to deal with at the moment.

Origin

Probably related to the fact that if someone is carrying a heavy object across their shoulders, and they put it down, it’s “a weight off their shoulders”.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

mersin escort | eskişehir escort | escort mersin